Kontraktsledelse

Visste du at kontraktsledelse er en av de viktigste ledelsesoppgavene i en virksomhet?

Kontraktsledelse - en viktig lederoppgave

En leder må kjenne bedriftens kontrakter

Kontrakter styrer nesten ethvert forhold i en bedrift, det være seg forholdet til kunder, leverandører, de ansatte, kreditorer, utleier av bedriftslokaler etc. Det betyr at man som leder i en bedrift konstant må kjenne til bedriftens ulike avtaler, innholdet og betydningen av disse, samt tilknytningen til virksomhetens øvrige avtaler.

Les også: Hva må jeg huske på når jeg inngår en avtale?

Samspill mellom ledelsen og ulike avdelinger

Kontraktsledelse_samspaillDe fleste inntekts- og utgiftsposter, rettigheter og plikter i en virksomhet er knyttet til og er en konsekvens av virksomhetens kontrakter. Samspillet mellom blant andre bedriftens ledelse, selgere, innkjøpere, regnskapsavdeling og HR-avdelingen er derfor viktig.

Kontraktsinngåelser og kontraktsoppfølging bør sees på som en integrert del av virksomhetens forretningsutvikling. Det betyr at de kontrakter som er særlig sentrale må sees i sammenheng og koordineres, spesielt i forhold til regnskap, budsjettering, strategiutvikling og risikostyring.

 

Juridisk bistand

Man må ha fokus på det tekniske og kommersielle aspektet, i samspill med det juridiske. Man bør inkludere jurister tidlig i kontraktsforhandlinger selv om man bare diskuterer kommersielle aspekter. Man bør selvsagt også inkludere jurister i kontraktsinngåelsen og ved alle etterfølgende endringer til kontraktene. Men like viktig er det at de som ivaretar de tekniske og kommersielle aspektene, de reelle brukerne av kontrakten, er kjent med og forholder seg til innholdet i kontrakten også etter inngåelsen.

 

Gode rutiner for kontroll

Kontraktsledelse_kontrollStrategiendringer i bedriften eller inngåelse av en nye kontrakter kan potensielt få negativ påvirkning på andre kontrakter og eksponering av økonomisk risiko. Etabler derfor gode rutiner for kontroll og ledelse av virksomhetens kontrakter slik at disse alltid vurderes opp mot virksomheten totalt sett, og involverer alle viktige kjerne- og kompetanseområder.

Visma Advokater har god erfaring med å bistå i alle ledd av kontraktshåndtering. Ta gjerne kontakt med Andreas W. Hennyng på telefon 971 87 151 dersom du har spørsmål eller har behov for bistand fra oss.

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!