Gå til hovedsiden

Kjenner du organisasjonens digitale styrker og svakheter?

Digital modenhet er ingen selvfølge; det er en tilstand der hele virksomheten anvender digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretningsmodeller. Hvordan er den digitale modenheten hos dere? Er du klar for en rask kartlegging?

Digital-modenhet

Vi anbefaler virksomheter i alle størrelser og modenhet å ta en gjennomgang av organisasjonens digitale status, for å forstå styrkene og bli bevisst svakhetene. 

Vi har utviklet en digital modenthetsanalyse som du enkelt kan gjennomføre her:

Ta testen her

Dette er en webbasert analyse, der du blir fulgt opp av våre rådgivere som kan være med deg på hele den digitale transformasjonen! 

Trenger vi mer teknologi?

I en digital verden er introduksjon og bruk av nye teknologier ofte en trigger for endring av eksisterende forretningskonsepter og -modeller. 

For noen virksomheter kan det gi en total endring og for andre bare justeringer. Men, for alle gjelder det å følge med hvilken innvirkning nye teknologier vil ha på den virksomhet man driver.

Ofte er det det snakk om helt nye forretningsmodeller, også slik at det ikke nødvendigvis er den kjente konkurrenten, som blir den fatale utfordreren.

En helhetlig gjennomgang

Vår digitale modenhetsanalyse setter virksomhetens situasjon i perspektiv. Gjennom å teste ledergrupper eller nøkkelressurser i virksomhetene, blir ulike hypoteser rundt digitalisering, teknologianvendelse og verdikjederforståelse målt. Analysen kartlegger hvordan virksomheten er organisert, hvordan produkt og tjenester presenteres digitalt og ikke minst; hvordan opplevelsen av tilbudet presenteres mot våre målgrupper.

En digital temperaturmåler!

Analysen gjennomføres i både offentlig og privat sektor og utvikler kunnskap hver gang det brukes. En Visma Index akkumulerer seg opp hver eneste dag, hver gang en ny virksomhet eller organisasjon gjennomfører en digital modenhetsanalyse.  På denne måten blir indeksen også et godt bilde på hvordan din virksomhet presterer i dag, i forhold til andre offentlige eller private virksomheter. En digital temperaturmåler!

Hva får dere tilbake? En grundig gjennomgang av virksomhetens digitale modenhet basert på deres egenvurderingen og hvordan veien videre kan lukke gap og utvikle flere digitale forretningsprosesser i hele organisasjonen.

Vil du gjennomføre en digital modenhetsanalyse av din virksomhet?

Ta testen her

Mest populære