Kjenner du organisasjonens digitale styrker og svakheter?

Digital modenhet er ingen selvfølge; det er en tilstand der hele virksomheten anvender digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretningsmodeller. Hvordan er den digitale modenheten hos dere? Er du klar for en rask kartlegging?