Semantisk interoperabilitet

Datasystemer er gode verktøy, ikke minst fordi de kan kommunisere med hverandre. Vi må sørge for å gjøre det enklere for dem.