Gå til hovedsiden

IKT som middel for vekst og økt sysselsetting

Visma og IKT-Norge inntok Brussel denne uken for å diskutere IKT som et middel for vekst og økt sysselsetting.

EU vil satse mer digitalt og på IKT-seminaret som ble arrangert sammen med Den norske ambassaden i Brussel, Fedict og IKT-Norge møttes 70 eksperter fra ulike EU-institusjoner og land som jobber med IKT-spørsmål i Brussel.

På agendaen stod temaer som infrastruktur, hvordan lære barn koding, SMB og hvordan teknologien endrer spillereglene i tillegg til ITs påvirkning på velferdsstaten.

På seminaret holdt jeg et innlegg og snakket om Vismas posisjon, hvordan vi jobber med innovasjon og teknologi og hvordan IT-løsninger bidrar til effektivisering.

Nye arbeidsmetoder

Det er flere aspekter som er viktig med tanke på den utviklingen vi er en del av og som stadig skjer raskere. Cloud eller nettskyløsninger vil endre alle virksomheter og måten vi jobber på, dette fordi teknologiskiftene går raskere enn før. Blant annet ser vi behovet for å kunne ta avgjørelser raskt og gjøre større del av forretningsprosessene via mobil eller nettbrett. Arbeidstiden er med flytende Skillet mellom arbeidstid og fritid er flytende og vi ønsker økt tilgjengelighet på alle enheter slik at vi kan jobbe mer fleksibelt.

Globalisering og automatisering

Globalisering og nye internasjonale aktører krever økt fokus kostnadskontroll. Vi må derfor finne løsninger som gjør at vi øker effektiviteten uten at kostnadene øker. Videre er det behov for personer som både forstår forretningsaspektet og teknologi. Forretningsforståelse og teknologi går hånd i hånd og behovet for denne typen kompetanse er økende og kanskje det viktigste konkurransefortrinnet i fremtiden.

Mest populære