IKT som middel for vekst og økt sysselsetting

Visma og IKT-Norge inntok Brussel denne uken for å diskutere IKT som et middel for vekst og økt sysselsetting.