Gå til hovedsiden

Hvorfor investere i data og analyse?

I dag baseres alle viktige beslutninger på innsamlet data og det er utenkelig at det blir tatt avgjørelser som ikke er basert på innsikt fra data. Kvaliteten på dataene er derfor sentral. Med data fra flere ulike dataforsyningssystemer forstår vi kundenes kjøpsadferd bedre samtidig som vi har mer innsikt om konkurransesituasjonen enn noen gang.

Data og analyse illustrasjon

Kobling av interne og eksterne datakilder

Hovedutfordringen med data og analyse i fremtiden blir å knytte de interne og de eksterne datakildene sammen for å danne et best mulig grunnlag for å ta de riktige beslutningene for virksomheten.

En annen utfordring er at vi tidligere nesten utelukkende har sett på historiske data, data fra hendelser som allerede har skjedd. Det vi vil se fremover er i større grad hvordan algoritmer og maskinlæring kan predikere mulige utfall basert på data allerede før hendelsen inntreffer.

Hvorfor investere i data og analyse?

En informasjonsplattform som er i stand til å håndtere flere datakilder og store datamengder, og som kan gjøre analyser og levere innsikt i sanntid, vil  være avgjørende for å ta best mulige avgjørelser. En moderne business intelligence-løsning gir oss en unik mulighet til å forstå både kundeadferd og markedet enda bedre, og er derfor avgjørende for å vinne nye markeder.

Ny teknologi gjør det også mulig å predikere fremtidig utfall av henvendelser dersom datakvaliteten er god nok. Dette gir et konkurransefortrinn for de som er langt fremme teknologisk, og som klarer å benytte dette til sin fordel ved å skreddersy produkter, tjenester, reklamebudskap, nettsider og kommunikasjon basert på denne innsiken, for å nå frem til brukeren.

Hva er konsekvensen av ikke å investere i data og analyse?

Konsekvensen av å ikke investere i data og analyse kan være dramatisk. Du kan oppleve at konkurrentene går forbi deg og tar både kunder og nye markeder fordi de har bedre og mer informasjon om konkurransesituasjonen enn du klarer å skaffe. Å lede en virksomhet uten fakta og relevant informasjon betyr i virkeligheten at du blir hengende etter. Vi er i dag avhengig av å se nye trender og hvorfor markedsutviklingen er som den er uten å bruke for lang tid. Det er derfor viktig å forstå at du kan gå glipp av forretningskritisk informasjon dersom du ikke har en velfungerende business intelligence-løsning som gir deg den informasjonen du trenger til enhver tid.

 

Vil du vite mer om data og analyse, nå og i fremtiden?

Meld deg på våre kurs og seminarer!

Mest populære