Gå til hovedsiden

Hvorfor budsjettere? 5 gode grunner

Har du et driftsbudsjett som er bygget på fjorårets tall justert for prisstigning, må du også huske å justere budsjettet for planene selskapet har. Mye kan spares ved å ha på plass gjennomtenkte budsjetter.

5 gode grunner

1. Spare renteutgifter

Ved å vise din bank (finansieringspartner) framtidsutsiktene og planene til din bedrift, visualisert med et budsjett, så er det store muligheter til å få bedre rentebetingelser. Dette gjelder både på lån/kassekreditt og innskuddsrente.

2. Få økt kassekreditt og langsiktig lån

Sjansen for å få større kassekreditt eller langsiktig lån, øker dramatisk hvis du legger fram et gjennomtenkt budsjett. Da viser du banken at selskapet har konkrete planer for hvordan driften skal være.

3. Enklere å styre bedriften mot målsetningene

Et budsjett er et godt verktøy for å se om tiltakene som er igangsatt virker som planlagt. Her vises avvikene tydelig og man oppdager inntektssvikt eller kostnadssprekker tidlig. Da har man et godt grunnlag for å ta de korrekte beslutningene tidsnok til å justere driften til å bli mer lønnsom.

4. Kontroll på pengestrømmen

Ved å bruke likviditetsbudsjett får du et meget godt verktøy for å ha kontroll på pengestrømmen. Likviditetsbudsjettet viser deg hvilke perioder det kan være mangel på likviditet og når det er godt med penger. Hvis det er behov for mer likviditet, så er det mye smartere å gå til banken å be om dette før behovet er der. Da er sjansen mye større for at de er velvillig.

5. Kontroll på vekst

De fleste selskap som går konkurs eller sliter, gjør dette fordi de ikke har hatt kontroll på pengestrømmen. Dette gjelder spesielt bedrifter i vekst. Derfor anbefales det på det sterkeste at bedrifter i vekst har et likviditetsbudsjett i tillegg til det ordinære budsjettet. Framleggelse av likviditetsbudsjett til banken sammen med et driftsbudsjett gjør muligheten til å øke kreditten og bedre rentebetingelsene mye større. Et likviditetsbudsjett viser at selskapet har likviditetsstyring og kontroll på sin vekst.

Mest populære