Hvorfor budsjettere? 5 gode grunner

Har du et driftsbudsjett som er bygget på fjorårets tall justert for prisstigning, må du også huske å justere budsjettet for planene selskapet har. Mye kan spares ved å ha på plass gjennomtenkte budsjetter.