Gå til hovedsiden

Hvordan digitalisere en prosess?

Mange vil tenke at det er teknologien som er den viktigste premissgiveren for digitalisering, men teknologien er både tilgjengelig nok, god nok, moden nok og godt nok forstått til å løse de fleste av dagens digitaliseringsoppgaver. Der man imidlertid feiler er i forståelsen av hva digitalisering er og betyr for virksomheten.

Hvordan digitalisere en prosess

Mange vil tenke at det er teknologien som er den viktigste premissgiveren for digitalisering, men teknologien er både tilgjengelig nok, god nok, moden nok og godt nok forstått til å løse de fleste av dagens digitaliseringsoppgaver. Der man imidlertid feiler er i forståelsen av hva digitalisering er og betyr for virksomheten. Digitalisering er i de fleste tilfeller forretningsutvikling og endring som treffer hele virksomheten, og som endrer styringssystemer, organisasjon og prosesser. Hvis dette ikke angripes virksomhets-overgripende, med forankring i toppledelsen og med hele virksomhetens fokus og deltakelse er det dømt til å feile. Vi ser i altfor mange tilfeller ledelse som tror at digitalisering er noe IT-avdelingen kan sysle med, mens resten av virksomheten er opptatt med daglig drift. Heldigvis ser vi nå at det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for bedre ledelse og styring i staten, skisseres et kompetansetilbud til statens toppledere i strategisk bruk at IT, samt en rådgivningstjeneste for samme gruppe for å følge opp IT-prosjekter. Tilbudet er kjærkomment, og hele 72% av norske IT-sjefer mener at et slikt tilbud vil ha noe for seg.

Hvorfor er digitalisering så viktig i forretningsutvikling?

Svaret er ganske åpenbart, allikevel blir IT altfor ofte assosiert med datamaskiner, nettverk, oppdateringer og support, og ikke som det sentrale verktøyet for effektivitet, konkurransekraft og brukerrettede tjenester. Forretningsutvikling, og spesielt IT-initiativer har en tendens til å bli introverte. I stedet for å fokusere på hva som skaper verdi for kunden blir fokuset gjerne på interne oppgaver, systemer og organisering.

Hvis digitalisering ikke handler om nettverk og datamaskiner, men om strategi og forretningsutvikling, er det viktig at virksomheten er seg bevisst de klassiske spørsmålene: hvem er kunden? hva er kundens behov? og hvordan skaper vi kundeverdi? Vi må definere hvilke aktiviteter og ressurser som inngår i vår verdiskapningsprosess og hvordan vi kan overgå kundenes forventninger, samt levere bedre produkter, tjenester og brukeropplevelser enn de vi sammenligner oss med.

Les også: Hva betyr det egentlig å digitalisere en prosess?

Last ned gratis Digitaliseringsguide

Kilde: IT i Praksis, Rambøll for Dataforeningen

Mest populære