Gå til hovedsiden

Hvordan vi jobber for å bygge en mangfoldig og inkluderende kultur

Å ha en mangfoldig arbeidsstyrke er en berikelse for alle virksomheter. Lær om hvorfor det er viktig for oss og hvordan vi i Visma jobber med dette.

Mangold og inkludering i Visma

Forskning viser at selskaper som har en mangfoldig arbeidsstyrke har bedre resultater og enklere tiltrekker nye talenter. En unsersøklse fra McKinsey, McKinsey’s ‘Diversity wins: How inclusion matters’ report from 2020, så man at selskaper med kjønnsmangfold presterte 15% bedre enn andre selskaper. Dersom selskapene også har etnisk og kulturelt mangfold, presterte de 35% bedre. 

Dette understreker viktigheten av å ha en inkluderende og mangfoldig arbeidsstyrke. Og de som ikke blir med på dette, de vil alltid henge etter. 

Det er viktig å understreke at mangfold i denne sammenhengen handler om å møte andre mennesker som den de er og de andre som lik seg selv, med like rettigheter. 

Les mer om viktigheten av mangfold i tech-bransjen her.

A company’s achievements are only as great as the strengths of its people. Visma has amazing people, and it is through their ideas, teamwork and dedication that Visma has become the leading European software company it is today

Merete Hverven, CEO i Visma AS, om mangfold i Visma

For å tiltrekke og beholde det brede spekteret av talenter som trengs for å skape suksess, mener Visma det er avgjørende å ha ansatte med ulike bakgrunner, erfaringer og ferdigheter. Stort mangfold er avgjørende for Vismas vekst og utvikling. I tillegg er et godt arbeidsmiljø viktig for at du som medarbeider skal yte ditt beste.

Vi jobber for å skape et tverrsnitt av befolkningen

I Visma Custom Solutions har vi alltid fokus på å skape en mangfoldig kultur og å representere et tverrsnitt av befolkningen. Med det mener vi at befolkningen er like mange kvinner som menn, og dermed jobber vi for å speile befolkningen. Dessverre er dette svært krevende da teknologibransjen er en klart mannsdominert bransje. 

Likevel er vi opptatt av å tiltrekke oss problemløsere med forskjellige bakgrunner og dermed også forskjellige perspektiver. Vi har klart å oppnå hele 33% kvinneandel i selskapet.  ODA, Norges ledende nettverk for mangfold i tech, skriver at deres målinger i 2019, viste en gjennomsnittlig kvinneandel i tech-bransjen på 29%. 

Derfor er vi glade for og stolte ac vår andel på 33%. Men vi er ikke å mål enda. I likhet med ODA har vi også et mål på 40% kvinneandel i Visma Custom Solutions. 

I denne artikkelen har vi valgt ut kvinneandel som et eksempel, da dette er en faktor som er enkel å måle, men vi understreker at mangfold og inkludering innebærer mange flere faktorer. 

Vil du bli en del av et slikt miljø? Vi ser etter flere folk!

Sjekk ut våre ledige stillinger

Hvordan får vi det til?

Det flere tiltak som spiller inn for å skape en mangfoldig og inkluderende kultur. 

  • Å jobber med tech er ofte misforstått. Vi jobber med å vise at tech er mer enn koding. Selvfølgelig trenger vi alltid programmerere, men å jobbe med salg, produktutvikling og kundeopplevelse i et teknologiselskap, betyr også at man jobber med teknologi. 
  • Konkrete mål. Visma og Visma Custom Solutions har satt seg konkrete mål for hele organisasjonen. På den måten er det enklere å følge opp hvordan vi ligger og om vi følger den retningen som er satt. 
  • Practice what you preach”. Sørg for at det ikke bare blir med praten. I Visma setter vi opp konkrete aktiviteter og tiltak som skal føre til bedre mangfold og inkludering. For eksempel dette innlegget du leser nå. Å dele med omverdenen hvordan vi jobber med dette er også en del av arbeidet og åpenhet. 

Her har vi nevnt noen tiltak, men viktigst at alt er det vi på arbeidsplassen lar folk være seg seg og har nulltoleranse for diskriminering. Ulikhet i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, kompetanse, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn, er en berikelse til selskapet og kulturen. 

Mangfold og inkludering for bedre virksomhet

Det er viktig å understreke at mangfold handler om mer enn kjønnsbalanse, og at det er like viktig å adressere mangfold på alle nivåer. Uten problemløsere som representerer alle bakgrunner og særegne perspektiver, vil det være begrenset innovasjon og tenkning utenfor boksen. Det er bevist at inkluderende tenkning ganske enkelt gir bedre og mer bærekraftige forretningsresultater.

Heldigvis er vi på rett vei, og er vitne til en teknologisk industri som gradvis utvikler seg mot likestilling på arbeidsplassen. Likevel har vi fortsatt en vei å gå, men ved å behandle mangfold som en topp forretningsprioritet med en felles forpliktelse kan vi endre kursen sammen. Er du med oss?

Mest populære