Gå til hovedsiden

Hvem eier innkjøpsprosessene i ditt selskap?

Etter en årrekke i bransjen opplever jeg at innkjøpsavdelingene er flinke til å inngå gode avtaler med en rekke leverandører. Gode avtaler er vel og bra, men effekten av disse er vanskelig å spore dersom man ikke sørger for at avtalene faktisk benyttes.

I siste utgave av Logistikk & Innkjøp retter jeg fokus på nettopp denne problemstillingen.

En av utfordringene jeg opplever er at innkjøpsavdelingen og økonomiavdelingen ikke snakker sammen. Satt på spissen skryter innkjøpsavdelingen av alle de gode avtalene de har inngått, men når vi spør hvordan dette måles, eller hvor lønnsomme avtalene egentlig er, er det ingen som kan svare. Samtidig vet ikke økonomiavdelingen hvilke avtaler som gjelder eller om det finnes rabattordninger og foretrukne leverandører.

I vår guide «Kostnadsbesparende innkjøpsfunksjon» har vi definert ni tiltak for hvordan du kan gjøre innkjøpsprosessen til et strategisk virkemiddel for å få kontroll på kostnadene.

Mitt spørsmål er: Hvem «eier» innkjøpsprosessene i ditt selskap?

Mest populære