Skip to main content

Hva er PIM og hvorfor trenger vi det?

Skaper du gode opplevelser av produktene dine, skaper du også vekst for bedriften. PIM-systemer er en nøkkelbrikke for en effektiv prosess for å samle, foredle og levere fersk og riktig informasjon.

Konsentrert mann på hjemmekontor skriver notater ved siden av datamaskinen sin

Artikkelen er basert på et webinar med samme tittel, holdt av Visma Digital Commerce og Akeneo. Du kan se opptaket fra dette på våre nettsider.

Hva er PIM?

Et Product Information Management-system lar deg samle, håndtere og berike informasjon om produktene dine, skape en produktkatalog og distribuere det ut til nettbutikk og andre salgskanaler. Det gjør det mer effektivt å skape og levere engasjerende produktopplevelser til målgruppen din. 

Et PIM-system har tre viktige bestanddeler:

Fra flere kilder til ett og samme sted

PIM kobler seg til og samler informasjonen fra de forskjellige kildene du henter den fra. Med dette blir systemet en single source of truth, som vi sier på sidemål.

Tid tidligere brukt på å sammenligne PDF-er, logge seg inn på bildebanken og mase på leverandører kan brukes på andre nyttigere oppgaver. 

Folk og prosesser kobles sammen

Med en ordentlig prosess, vet en hvem, i hvilke roller, som skaper, håndterer og eierhvilke områder av katalogen og informasjonen. Dette danner en organisasjon som forbedrer produktopplevelsen.

PIM-systemet blir et sted kategorisjefer, tekstforfattere, produktansvarlige, fotografer, jurister – både internt og eksternt – kan samarbeide i og tilordne seg til.

Alle kanaler har tilgang til riktig, oppdatert informasjon

Med ett og samme sted for å samle og jobbe med informasjonen, vil en også kunne levere denne ut i de forskjellige kanalene. Med én gang et produkt er lagt til og klart, vil informasjonen kunne bli distribuert effektivt. 

Markedsførere, printere, distributører, markedsplasser, selgere i butikk og nettbutikken selv får alle tilgang til informasjon av høy kvalitet.

Hva er forskjellen på ERP og PIM?

Et ERP-system er som regel den teknologiske ryggraden i en bedrift. Det håndterer kundedata, leverandører, prislogikker, ordreflyt og i visse tilfeller HR-oppgaver. Det kobler sammen mange forskjellige avdelinger: økonomi, logistikk, produksjon og personalavdelingen.

Den beste forklaringen på hvorfor det er vanskelig å skille mellom et ERP-system og et PIM-system er at mange prøver å bygge inn PIM-funksjoner inn i ERP-en sin. 

Hva er PXM?

Product eXperience Management er å koble folk, prosesser og teknologi sammen for å effektivt levere produktinformasjon av høy kvalitet, til riktig kontekst, som kanal, språk og situasjon.

Et PIM-system er et essensielt verktøy for en PXM-prosess, hvis mål er å skape en best mulig produktopplevelse hos kundene. 

En studie fra Forrester i 2020 viser at produktopplevelsen er den viktigste faktoren til å skape en god kundeopplevelse. En tidligere studie viser også at hver gang en bedrift beriker et produkt med mer informasjon, vil de se opp til 36 % økning i salg. 

Oppsummering

Et Product Information Management-system samler produktinformasjon, prosessene og folkene som trengs for å berike og foredle den. Informasjonen gjøres tilgjengelig i realtid til alle de forskjellige kanalene dere har, både eksternt og internt. 

For å skape en helhetlig prosess for bedre, konsistent produktopplevelse, såkalt Product eXperience Management trenger vi et PIM-system. En kultur og prosess for PXM sørger for produktinformasjon av høyere kvalitet. Dette er essensielt for en bedre kundeopplevelse – og da, igjen, vekst hos bedriften.

Dette er et sammendrag av stort område og fagfelt. Webinaret vårt går mer inn i detalj på spørsmålene over, og ekspertene går gjennom ytterligere studier og tall på hvilken effekt “å jobbe med” produktinformasjon har for vekst og kundeopplevelse.

Se webinaret

Synes du denne introduksjonen ga deg nok til å vite mer om hvordan PIM kan utløse vekst hos deg spesifikt? Ta kontakt med oss i Visma Digital Commerce, så tar vi en uforpliktende PIM-prat.

Prat om PIM med oss

Most popular