Gå til hovedsiden

Hva er et innkjøpssamarbeid?

Innkjøp har en stor innvirkning på bedriftens totale kostnader, og kan være grunnen til at man velger å inngå et innkjøpssamarbeid. Men hva er et innkjøpssamarbeid?

Innkjøpssamarbeid
Hva er et innkjøpssamarbeid?

Hva er et innkjøpssamarbeid?

Et innkjøpssamarbeid har som formål å redusere kostnader og effektivisere innkjøp for sine medlemmer. Dette gjøres gjennom å forhandle frem gode betingelser og vilkår i innkjøpsavtaler med leverandører. Bedriftene som er med i innkjøpssamarbeidet har et stort nok samlet volum til at leverandørene vil satse på det, og kan dermed gi markedsledende priser og betingelser til alle bedriftene. Felles for avtalene i Visma Innkjøpssamarbeid er at de omfavner ikke-strategiske innkjøp, som er nødvendig for daglig drift. 

Se også: Visma Innkjøpssamarbeid – 40 rammeavtaler

Hva er fordelene med et innkjøpssamarbeid?

Fordelene med et innkjøpssamarbeid kan være mange. Det er likevel tre faktorer som ofte viser seg å være blant de viktigste årsakene til at bedrifter inngår et innkjøpssamarbeid.

  1. Stordriftsfordeler
  2. Økonomiske fordeler 
  3. Tidsbesparende

#1 Stordriftsfordeler

For å forhandle frem gode betingelser på administrative innkjøp kreves ofte et stort innkjøpsvolum. Gjennom et innkjøpssamarbeid forhandles det frem avtaler på vegne av alle medlemsbedriftene, som til sammen utgjør et adskillig større volum enn bedrifter har alene. Det betyr at bedrifter i alle størrelser kan dra nytte av å være medlem i et innkjøpssamarbeid. 

#2 Økonomiske fordeler

Utfordringen i mange avtaler er at det ligger en volumforpliktelse til grunn for gode priser og betingelser. Prisen per enhet bedriften kjøper inn kan raskt bli veldig mye dyrere hvis behovet forandrer seg. Et eksempel er innkjøp av IT-utstyr, hvor selskapet ditt kan få en god pris på en PC-modell hvis det kjøpes inn for en viss sum. Hvis behovet endrer seg, enten ved at behovet for antall PC’er går ned eller man ønsker å kjøpe en annen modell, så vil det ikke lenger være like gunstige priser. 

Ved å benytte avtaler gjennom et innkjøpssamarbeid er det som oftest ingen forpliktelser til et minimumsvolum på innkjøpene. Innkjøpssamarbeidet garanterer for volumet ovenfor leverandøren, slik at hver enkelt medlemsbedrift får gode priser uavhengig av eget volum. Det betyr at du kan velge å kjøpe to nye sofaer til kontoret og prisen vil fortsatt være lik som om du skulle kjøpt 20. 

Les også: Hvordan sikre lønnsomme avtaler på IT-produkter og utstyr?

#3 Tidsbesparende

Enhver bedrift bør fokusere på det som er kjernevirksomhet og innkjøpene knyttet til det. Ikke-strategiske innkjøp er ikke direkte knyttet til kjernevirksomhet, men er likevel nødvendig for den daglige driften. Eksempler på dette er forsikringer, kopipapir, kaffe og kontormøbler. 

Å følge opp ikke-strategiske innkjøp selv kan være tid- og ressurskrevende. Disse innkjøpene bør ikke neglisjeres, men tiden bør brukes på det som driver inntekter – nemlig kjernevirksomheten. Hvis du kan flytte 50 % av tiden du bruker i dag på ikke-strategiske innkjøp over til kjernevirksomhet, vil du få en større økonomisk gevinst enn om du skal bruke den samme tiden til å følge opp leverandøravtaler. 

Les også: Slik reduserte Sterner AS tiden brukt på forhandling av innkjøpsavtaler.

Om Visma Innkjøpssamarbeid

I Visma Innkjøpssamarbeid forhandler vi avtaler på vegne av våre medlemsbedrifter innen ikke-strategiske innkjøp. Slik får medlemsbedriftene tilgang til priser og betingelser på alt de trenger til daglig drift. Dette kan være rabatterte priser på varer og tjenester eller bedre betingelser på for eksempel retur og service. 

Ved å være medlem i et innkjøpssamarbeid kan du være trygg på at du får de beste prisene og betingelsene som er å oppdrive. Hver eneste krone du sparer på ikke-strategiske innkjøp vil påvirke bunnlinjen direkte. Ønsker du å vite hva du kan spare på å bli medlem i et innkjøpssamarbeid? Få en gratis og uforpliktende innkjøpsanalyse

Få vite hva du kan spare på å bli medlem

 

Mest populære