Gå til hovedsiden

Har du hørt om ESPD?

Viktig endring i anskaffelsesreglene – økt brukt av egenerklæringsskjemaer og digitalisering

Hva er ESPD?

ESPD er et felleseuropeisk egenerklæringsskjema som benyttes i offentlige anskaffelser. Skjemaet tjener som en foreløpig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, eventuelle utvelgelseskriterier og på at det ikke foreligger grunner for å avvise leverandøren fra konkurransen.

Formålet med egenerklæringen er å redusere den administrative byrden for oppdragsgiver. Det blir også enklere for leverandørene som nå ikke trenger å legge frem store menger dokumentasjon for å bli kvalifisert til å delta i konkurransen.

 

Hva innebærer dette for oppdragsgiver?

ESPDDet er obligatorisk å bruke ESPD for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Dette betyr at oppdragsgiver må bruke dette standardskjemaet når konkurransedokumentene utarbeides. Dette kan enten gjøres i den europeiske ESPD-tjenesten, eller – dersom oppdragsgiver har dette – gjennom et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som er tilpasset ESPD. Skjemaet må fylles ut av oppdragsgiver og deretter legges ved kunngjøringen av konkurransen.

Brukes ikke ESPD-skjemaet i de tilfellene dette er obligatorisk, er det en feil fra oppdragsgivers side.

 

Hva innebærer dette for leverandøren?

Leverandøren må fylle ut skjemaet i henhold til det oppdragsgiver har angitt. Man må altså se hen til hvilke krav som stilles i anskaffelsesdokumentene ved utfyllingen av skjemaet. Hvilke krav som stilles, vil variere fra konkurranse til konkurranse. Leverandøren skal deretter levere egenerklæringsskjemaet sammen med tilbudet, eller eventuelt sammen med forespørsel om å delta i konkurransen.

 

Innhenting av dokumentasjon

Oppdragsgiver kan når som helst i konkurransen be leverandørene om å levere alle eller deler av den aktuelle dokumentasjonen dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte. Der oppdragsgiver får den nødvendige informasjonen for å vurdere om kvalifikasjonskravene er oppfylt i egenerklæringsskjemaet, er det ikke påkrevd å innhente dokumentasjon. Det samme gjelder for vurdering av om det foreligger avvisningsgrunner.

Dette vil innebære en forenkling i den forstand at egen­erklæringsskjemaet i flere tilfeller vil fungere som endelig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonsvilkårene, eller at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

 

Husk:

Oppdragsgiver er forpliktet til å innhente dokumenter for å kontrollere at valgt leverandør oppfyller de angitte kvalifikasjonskravene og om det foreligger grunner for avvisning. Kontrollen skal foretas før oppdragsgiver inngår endelig kontrakt, jf. FOA § 17-1 femte ledd.

Mest populære