Hva er ESPD?

Har du hørt om ESPD?

Hva er ESPD?

ESPD er et felleseuropeisk egenerklæringsskjema som benyttes i offentlige anskaffelser. Skjemaet tjener som en foreløpig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, eventuelle utvelgelseskriterier og på at det ikke foreligger grunner for å avvise leverandøren fra konkurransen.

Formålet med egenerklæringen er å redusere den administrative byrden for oppdragsgiver. Det blir også enklere for leverandørene som nå ikke trenger å legge frem store menger dokumentasjon for å bli kvalifisert til å delta i konkurransen.

 

Hva innebærer dette for oppdragsgiver?

ESPDDet er obligatorisk å bruke ESPD for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Dette betyr at oppdragsgiver må bruke dette standardskjemaet når konkurransedokumentene utarbeides. Dette kan enten gjøres i den europeiske ESPD-tjenesten, eller – dersom oppdragsgiver har dette – gjennom et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som er tilpasset ESPD. Skjemaet må fylles ut av oppdragsgiver og deretter legges ved kunngjøringen av konkurransen.

Brukes ikke ESPD-skjemaet i de tilfellene dette er obligatorisk, er det en feil fra oppdragsgivers side.

 

Hva innebærer dette for leverandøren?

Leverandøren må fylle ut skjemaet i henhold til det oppdragsgiver har angitt. Man må altså se hen til hvilke krav som stilles i anskaffelsesdokumentene ved utfyllingen av skjemaet. Hvilke krav som stilles, vil variere fra konkurranse til konkurranse. Leverandøren skal deretter levere egenerklæringsskjemaet sammen med tilbudet, eller eventuelt sammen med forespørsel om å delta i konkurransen.

Last ned nå

Er du leverandør til det offentlige? En forutsetning for å vinne offentlige oppdrag er at man har kunnskap om både marked og regelverk, slik at du som leverandør foretar de riktige valgene på rett tidspunkt. Flere nye regler trådte i kraft 1. januar 2017. Last ned hurtigguiden for leverandører til offentlig sektor her.

Last ned hurtigguide nå

 

Innhenting av dokumentasjon

Oppdragsgiver kan når som helst i konkurransen be leverandørene om å levere alle eller deler av den aktuelle dokumentasjonen dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte. Der oppdragsgiver får den nødvendige informasjonen for å vurdere om kvalifikasjonskravene er oppfylt i egenerklæringsskjemaet, er det ikke påkrevd å innhente dokumentasjon. Det samme gjelder for vurdering av om det foreligger avvisningsgrunner.

Dette vil innebære en forenkling i den forstand at egen­erklæringsskjemaet i flere tilfeller vil fungere som endelig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonsvilkårene, eller at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

 

Husk:

Oppdragsgiver er forpliktet til å innhente dokumenter for å kontrollere at valgt leverandør oppfyller de angitte kvalifikasjonskravene og om det foreligger grunner for avvisning. Kontrollen skal foretas før oppdragsgiver inngår endelig kontrakt, jf. FOA § 17-1 femte ledd.

 

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med ESPD, ta gjerne kontakt med Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Anne-Marie er advokatfullmektig i Visma Advokater, og er en del av teamet som spesialiserer seg på offentlige anskaffelser. Anne-Marie har 10 års erfaring fra statlig og interkommunal virksomhet. Hun har de siste årene jobbet som forvaltningsrevisor og gjennomført revisjoner av offentlige anskaffelser spesielt. Hun har også jobbet med kontraktsrevisjoner og ulike typer granskninger for kommunal sektor. Videre har hun seks års erfaring fra statlig sektor, hvor hun jobbet med lov- og forskriftsarbeid, konkurranserett og personvernrett innenfor telekommunikasjonsfeltet. Fra april 2017 jobber Anne-Marie i Magnus Legal.
Connect with Anne-Marie: