Har du hørt om ESPD?

Viktig endring i anskaffelsesreglene – økt brukt av egenerklæringsskjemaer og digitalisering