Hva er en avtale uten avtalelojalitet?

Svaret burde være selvsagt, men realiteten er ikke like rosa.

Som en uavhengig innkjøpspartner møter vi mange dyktige innkjøpere rundt om i BedriftsNorge. Vi ser imidlertid at det ofte er utfordrende å sikre god informasjonsflyt rundt avtalene som er inngått. Hvilke avtaler har vi? Hvor gode er betingelsene? Hvordan tar jeg de i bruk? Når ble avtalen sist reforhandlet? Dette er vanlige problemstillinger vi møter ute hos kundene. Det store faktum er at en innkjøpsavtale som ikke blir brukt har heller ingen verdi.

Det gode innkjøp

Uavhengig om du er et lite eller stort selskap er god planlegging det viktigste for å lykkes med gode innkjøp. Gode innkjøp vil skape verdier og avtalelojalitet er alfa omega her. Det at hele bedriften benytter seg av de samme avtalene skaper et samlet volum og gir dermed større besparelser. Jeg kan rett og slett ikke få sagt det ofte nok; Gode avtaler har ingen verdi uten avtalelojalitet!

Så hvordan lykkes med gode verdiskapende innkjøp?

Få tilsendt vår gratis guide med tips:

Gratis guide

 

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!