Hva er en avtale uten avtalelojalitet?

Svaret burde være selvsagt, men realiteten er ikke like rosa.