Gå til hovedsiden

Husk selvangivelsesfristen 30. april

30. april er det frist for å levere selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister. Se vår huskeliste.

Selvangivelsesfristen 30. april

8 huskepunkter:

1) Sjekk alle opplysningene i den forhåndsutfylte selvangivelsen nøye. Dersom arbeidsgiver eller andre har rapportert feil, er det likevel du som er ansvarlig for å rette opplysningene.

2) Husk å få med alle fradrag du har krav på. Kanskje du har krav på reisefradrag på grunn av lang reisevei til jobben, eller foreldrefradrag fordi du har barn i barnehage eller skolefritidsordning? Sjekk at banken har innberettet rentene du har betalt i løpet av året, og sjekk at eventuelt BSU-fradrag er med i skatteberegningen.

3) Du plikter å oppgi all din inntekt og all din formue i Norge og i utlandet. Dersom du har feriebolig i utlandet, har mottatt lønn, pensjon eller kapitalinntekter fra utlandet, skal dette oppgis i selvangivelsen. Er du i tvil om inntekten er skattepliktig i Norge, så kan du gi opplysninger i merknadsfeltet eller i eget vedlegg, slik at skattekontoret kan foreta en nærmere vurdering hvis nødvendig.

4) Dersom du er i tvil om du har krav på et fradrag, kan du kreve fradraget direkte i selvangivelsen, men husk å gi fullstendige opplysninger om det i merknadsfeltet eller i eget vedlegg. På den måten unngår du tilleggsskatt dersom dette er et fradrag du ikke hadde krav på.

5) Husk å sjekke ligningsverdien på egen bolig. Den skal ikke overstige 30 % av markedspris.

6) Om man eier aksjer, må man passe på å kontrollere hva som er kommet med på selvangivelsen og om nødvendig foreta korrigeringer. Selskapet kan nemlig ha rapportert inn feil tall i aksjonærregisteroppgaven. Les mer om de fire unntakene fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær.

7) Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i selvangivelsen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i selvangivelsen.

8) Dersom du får restskatt, kan du betale denne innen 31. mai for å slippe renter.

Merk at man ikke lenger finner rettledning til de enkelte postene på pdf. I stedet må man bruke «Finn post»-sidene på skatteetaten.no.

 

Når kommer pengene?Selvangivelsesfristen når kommer pengene

Du vil få varsel på e-post eller sms når skatteoppgjøret er klart. Første pulje med skatteoppgjør kommer 22.juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12.oktober.  Leveres selvangivelsen på papir, vil skatteoppgjøret tidligst komme i august.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen skatterett. Om du har spørsmål knyttet til selvangivelsen ta gjerne kontakt med Torbjørn Wiken på telefon +47 47 30 49 18 eller epost. Vi tilbyr nye kunder en uforpliktende vurdering av deres behov for advokathjelp.

 

Mest populære