Hjelp, virksomheten vokser!

Økonomisk rådgivning skaper verdi

En av de største utfordringene et nystartet selskap må håndtere, er ikke nødvendigvis selve oppstarten, eller de gangene det butter litt imot på salgssiden. Utfordringen kan i like stor grad ligge der når du vokser raskt. Dette kommer ofte som en overraskelse på gründere. Når ordrene renner inn, skal alt være i sin skjønneste orden og ermene skal brettes opp for å levere. Eller?

I de to foregående innleggene har jeg skrevet om viktigheten av en ekstern regnskapsfører når du skal starte egen bedrift med suksess, og ikke minst viktigheten av å rigge selskapet for vekst. Sistnevnte er en verdifull øvelse, som forteller deg noe om hva du bør gjøre i dag, for å oppnå den utviklingen i selskapet du ønsker i morgen.

Når gode råd (ikke) er dyre

Og det er nettopp når det endelig løsner og ordrene begynner å komme, at du skal kunne hente ut nok en effekt av å ha hatt en dyktig regnskapsfører som har gitt deg god rådgivning underveis. Det kan spare deg for betalingsproblemer og i verste fall konkurs. Nå er nemlig likviditet et nøkkelord. La oss si at du selger til kunder som krever én-tre måneders betalingsutsettelse, mens du samtidig må betale dine leverandører og/eller produsenter to-fem måneder før du i det hele tatt får levert varen til kunden. I prinsippet har du da utestående penger i opp til åtte måneder!

Rådgvining som skaper verdi

Ved å ha gode systemer som er rigget for denne veksten, vil du få korrekte data som gjør det enklere for deg å ha likvide midler – cash – til enhver tid. Med profesjonell, økonomisk rådgivning kan du blant annet få hjelp til et likviditetsbudsjett. Da vil det være enklere å unngå å havne leie i situasjoner som beskrevet over. På den måten kan du bruke all din tid og alle dine krefter på å vokse videre.

Vi kan hjelper deg med likviditetsbudsjettet og en rekke andre tjenester knyttet til økonomisk rådgivning.

SE VÅRT TILBUD INNEN RÅDGIVNING

0