Gå til hovedsiden

Heidi Austlid: – Nå må norske ledere våkne

Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Arnesen Austlid, etterlyser mer digitalt engasjement blant norske ledere. Før det er for sent.

Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Austlid.
Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, om digitalisering og lederansvar.

Intervjuet stod først på trykk i 2019. Men noe sier oss likevel at det Heidi Austlid peker på, fortsetter å være brennaktuelt!

I Visma går vi hardt ut og sier at majoriteten av norsk næringsliv er digitale sinker. Er du enig?

– Undersøkelser viser at norske bedriftsledere ikke har våknet. Digitalisering er mer enn et IT-prosjekt, det handler om hvordan man utvikler egen forretning. Det handler om at man forstår både teknologiutvikling, hvilke muligheter man har med teknologi, og om det nye konkurransebildet som oppstår som en konsekvens av utviklingen, sier Austlid.

– Det er mye man som leder er nødt til å forstå. Det at de fleste norske ledere ikke er der helt enda, det synes jeg er overraskende. Men samtidig ikke. Majoriteten av norsk næringsliv har aldri hatt kniven på strupen. Derfor er vi nok i ganske stor grad ganske avventende, forteller Austlid.

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

– Digitalisering er mer enn et IT-prosjekt, det handler om hvordan man utvikler egen forretning.

Får det at vi er digitale sinker, konsekvenser?

– I statistikkene ser vi at Norge taper seg på innovasjon. Vi er gode på infrastruktur, men vi taper på innovasjonskraft. Vi blir i stadig større grad en del av et globalt samfunn, der konkurrentene er av uante størrelser. Som en konsekvens går de inn og truer våre eksisterende verdikjeder, fortsetter Austlid.

– Teknologiutviklingen går i en ekstremt høy fart. Det er det mange kaller eksponentiell utvikling. Det går så raskt at det er vanskelig å følge med. Å lukke øynene og håpe at det går over er dessverre ikke et alternativ, deler Austlid.

Les også: – Jeg tror mange tenker at de har digitalisert så lenge de har «satt strøm på papiret». Eller satt digitale hjul på gårsdagens prosesser. Bedrifter som har gjort det, har for så vidt kommet et stykke på vei, sier adm.dir. Vidar Evensen i Visma.

Hvilke gevinster ligger i digitalisering?

– Det ligger mange gevinster i å digitalisere, både når det kommer til produktivitet og effektivitet. De største gevinstene vil vi nok se på den økonomiske siden. Det er ingen tvil om at det er penger å spare på å digitalisere. Her ligger det selvsagt investeringskostnader, men ved å effektivisere gjennom digitalisering vil man se et betydelig innsparingspotensiale som vil gi økonomiske gevinster, forteller Austlid.

Hva hindrer norske bedrifter i å utnytte mulighetene digitalisering gir?

– Jeg tror en av de aller største hindrene våre er kompetanse. På alle nivåer. Veldig mange norske toppledere, mellomledere, styrer og øvrige arbeidstakere har lav digital arbeidskompetanse. Vi er verdensmestere i bruk av teknologi på fritiden, men på arbeidsplassene våre henger vi igjen. Det ser vi over hele fjøla, deler Austlid.

– Veldig mange norske toppledere har lav digital arbeidskompetanse.

Mange mener at digitalisering starter hos ledelsen. Er du enig?

– Virksomhetskritiske beslutninger skal tas av ledelsen. De skal tas i en kombinasjon mellom fag og teknologi. Man må være god på å definere hva som egen kjernevirksomhet er, og hvordan man skal gjøre det bedre fremover. Her misforstår mange, sier Austlid.

– En veldig typisk situasjon er ledelse som anser digitalisering som rene IT-prosjekter. Og at man for å lykkes med dette må ha en grundig forståelse for IT. Nesten være en slags IT-ekspert. Det trenger man ikke. Det handler om hvordan teknologi er med på å understøtte den virksomhetsutviklingen man bør ha for å klare seg i fremtiden. Digitalisering er derfor et større prosjekt, der kjernen er forretningsutvikling som understøttes av teknologi, forteller Austlid.

Heidi Austlid, IKT Norge, Visma Digital Index
Adm.dir. Heidi Austlid i IKT Norge oppfordrer til kollektiv digitaliseringsdugnad for å sikre verdiskapning for norske bedrifter i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Hva kjennetegner en digital leder?

– Den digitale forståelsen er det viktig at ledere har. De skal ikke kunne alle detaljer. Man skal kunne være i stand til å ta noen beslutninger som peker inn i fremtiden, på vegne av bedriften. Adferden til kundene dine endrer seg, forventningene dere endres seg og teknologien endrer seg.

– Kundene krever en helt annen opplevelse og tilgjengelighet enn før, deler Austlid. Det samme gjelder de ansatte i bedriften din. Fremover vil de shoppe arbeidsplasser på en helt annen måte enn i dag. De som lykkes fremover er de som forstår dette, deler Austlid.

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

Hva er ditt beste råd til ledere som ønsker å satse på digitalisering?

– Man må satse og tørre. Selvtillit er viktig. Vi må gi ledere digital selvtillit. Det er det det handler om. Du må knytte til deg folk som har mer digital kompetanse enn deg selv – og tørre å gi dem rom til å utforske og utvikle bedriften din. Som leder vil du aldri klare å skjønne alt, og gjøre alt. Den viktigste egenskapen er å stole på mennesker rundt deg, deler Austlid.

– Kundene krever en helt annen opplevelse og tilgjengelighet enn før.

Du har tidligere gått ut og sagt at digitalisering kan oppnås gjennom å benytte pisk og gulrot. Hva mener du med det?

– Det går ut på at man må stille noen absolutte krav som støtter opp under og fremskynder digitaliseringen innenfor privat og offentlig sektor. Pisken er ofte obligatoriske tiltak i regi av at myndighetene legger lovføringer, og som følges opp med sanksjoner. Også må man se på samarbeidskonstellasjoner. Men man må også gi gevinster i bakkant av det. Pisken og gulroten må være økonomisk på begge sider, sier Austlid.

Les også: Tidligere Vismakonsernsjef Øystein Moan om at norsk næringsliv står overfor en digitaliseringsbølge de færreste ser rekkevidden av.

Stadig flere ser nødvendigheten av å digitalisere. Hva kan bedriftsledere og ledende IT-aktører selv gjøre for å få fart på utviklingen?

– Vise engasjement. Som for eksempel det å være aktive medlemmer i bransjeorganisasjoner som IKT Norge. Et stort felleskap viser at man er en stor og slagkraftig næring. Bedriftene i felleskap kan også gå inn for å forstå den viktige rollen de spiller for utvikling av samfunnet. Der har norsk IT-næring blitt veldig moden på veldig kort tid. Vi har en jobb med å fortelle om suksessen og mulighetene i gevinstpotensialet, forteller Austlid.

– Visma er et godt eksempel på dette. Som storleverandør spiller Visma en enormt viktig rolle, og er med på å løfte mindre selskaper og gi dem muligheter. Markedet er avhengige av IT-leverandører som er med på å oversette det digitale språket på en lett forståelig måte. Dette betyr mye for næringslivet. Vi er nødt til å snakke det språket kundene og politikerne snakker, om vi skal høste gevinstene, avslutter Austlid.

– Vi er nødt til å snakke det språket kundene og politikerne snakker, om vi skal høste gevinstene.

Mest populære