Gå til hovedsiden

Skattedirektoratet strammer inn fradrag for mva på transaksjonskostnader

Betyr økte kostnader i eiendomstransaksjoner

MVA på transaksjonskostnader

I Fellesskriv til skattekontorene av 20. desember 2016 justerer Skattedirektoratet sin oppfatning og trekker tilbake tre tidligere uttalelser.

 

Transaksjonen er ikke avgiftspliktig virksomhet

En avgiftspliktig næringsdrivende kan trekke fra merverdiavgift på alle kostnader som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Salg av aksjer utgjør ikke avgiftspliktig omsetning. Det samme gjelder salg av fast eiendom.

mva på transaksjonskostnaderIfølge den siste uttalelsen fra Skattedirektoratet, er det klare utgangspunktet at man ikke har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av aksjer og fast eiendom. Dette gjelder selv om selskapene som er involvert i transaksjonen utelukkende driver avgiftspliktig virksomhet. Det gjelder også selv om den faste eiendommen som overdras inngår i en frivillig registrering, er fellesregistrert og utelukkende brukes av avgiftspliktige leietakere.

 

To sentrale høyesterettsdommer

Bakgrunnen for at denne uttalelsen kommer nå, er Finansdepartementets brev av 1. september 2015, hvor to sentrale høyesterettsdommer er gjennomgått av Departementet.

I Elkjøp-dommen (Rt-2012-432) fikk et selskap fradragsrett for anskaffelser som var til bruk i avgiftsunntatt omsetning (oppføring av boliger inngikk i en byttehandel for å skaffe areal til næringsvirksomhet).

I Telenor-dommen uttalte imidlertid Høyesterett (Rt-2015-652) at det klare utgangspunktet er at det ikke kan kreves fradragsrett for anskaffelser til avgiftsunntatt omsetning. Dommen avgjorde at Telenor ikke fikk fradrag for transaksjonskostnader man hadde i forbindelse med salg av et datterselskap, selv om salget hadde ringvirkninger for morselskapets avgiftspliktige aktivitet.

Dommene har av enkelte blitt tolket dithen at merverdiavgift på transaksjonskostnader knyttet til eiendommer eller eiendomsselskaper i enkelte tilfeller kan fradragsføres, men at det ikke er fradragsrett i andre typer transaksjoner.

 

Melding til skattekontorene om å stramme inn

Skattedirektoratet klargjør nå på bakgrunn av Finansdepartementets vurdering av de to Høyesterettsdommene:

Det klare utgangspunktet er at det ikke skal innrømmes fradragsrett på transaksjonskostnader, selv om transaksjonen gjelder eiendomsselskaper hvor det drives avgiftspliktig utleie.

Tre tidligere uttalelser fra Skattedirektoratet fra hhv.14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014, trekkes i denne anledning tilbake.

 

Siste ord er ikke sagt

mva på transaksjonskostnaderSkattedirektoratet strammer altså med dette inn fradragsretten. Spørsmålet om hvordan avgift på transaksjonskostnader skal behandles, er imidlertid ikke endelig løst. Finansdepartementet har tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda (tidl. Klagenemnda for MVA) i saker hvor nemnda har gitt næringsdrivende medhold i fradragsrett for avgift på transaksjonskostnader knyttet til fast eiendom. Trolig må man derfor vente en god stund før det foreligger en endelig avklaring på fradragsrettens omfang når det gjelder transaksjonskostnader.

Visma Advokater har en egen faggruppe bestående av advokater med ekspertise innen fast eiendom. Vi holder deg oppdatert. Har du spørsmål til dette, eller andre spørsmål knyttet til merverdiavgift eller eiendomstransaksjoner, kontakt gjerne advokat Synnøve Sørdal på telefon +47 415 04 904 eller epost.

Mest populære