Skattedirektoratet strammer inn fradrag for mva på transaksjonskostnader

Betyr økte kostnader i eiendomstransaksjoner