Gå til hovedsiden

Fire gode grunner til å outsource lønn

Tøff konkurranse gjør at flere og flere virksomheter nå outsourcer deler av personaladministrasjonen sin. Men hva er egentlig fordelene med å outsource lønn?

Fire gode grunner til å outsource lønn

Tidligere var det et konkurransefortrinn å kunne løse alle oppgaver i egen organisasjon. Slik er det ikke lenger. Nå handler alt om å spesialisere seg på det man er best på, og bruke minst mulig tid på alt annet.

Sitter du på gjerdet?

Komplette HR- og lønnssystemer er stadig mer etterspurt blant norske virksomheter som ønsker å effektivisere tiden de bruker på repetitive administrative oppgaver som lønnskjøringer, a-meldinger, rapporteringer og attesteringer.  Fortsatt er det likevel mange som har ventet med å outsource denne delen av virksomheten. Samtidig tjener ingen i lengden på at administrasjonskostnadene holdes unødvendige høye. Bortsett fra konkurrentene dine.

Alle tjener på spesialisering 

Selv om det kan virke dramatisk å sette ut «lønnskontoret», kan det ofte være fordelaktig for alle involverte. Frigjorte medarbeidere på lønningskontoret kan være med på å løse andre oppgaver nærmere kjernevirksomheten, eller de kan bli med lønnsoppgavene over til leverandøren og bli del av et større spesialistmiljø.

Det finnes mange tungtveiende grunner for å outsource denne delen av personaladministrasjonen.

Alltid oppdatert

Ved outsourcing av lønn med Visma Managed Services, er du garantert at dine lønnstjenester til enhver tid er oppdaterte i henhold til norske lover og regler. Du er også sikret at innrapportering og lønnsutbetalinger skjer til riktig tid og i tråd med gjeldende lovverk.

De 4 viktigste grunnene til å outsource lønn:  

1. Fokuser på verdiskapende arbeid

Å binde opp intern tid på oppgaver som ikke handler om kjernekompetansen til virksomheten er lite produktivt. Outsourcing av administrative prosesser som lønn frigjør interne ressurser og kapasitet. 

Tenk på timene som går med på oppgaver som a-meldinger, innrapporteringsfrister, pensjonsordninger, avspaseringsdager, nyansettelser og feriemeldinger. Tenk deg så verdien av å heller bruke denne tiden på kjernevirksomheten din.

2. Høyere kvalitet på personaladministrasjonen 

Lønnsadministrasjon er et fagfelt som stadig endrer seg. Obligatoriske pensjonsbestemmelser, nye ansattgoder, beskatning av fordeler, endrede overtidssatser og permisjonsregler. Det er ressurskrevende å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler, og prisen for å ikke følge med i timen kan bli høy. 

I tillegg slipper du å sette av ressurser til kontinuerlig kompetanseheving og kursing for å forsøke å holde tritt med  alt som skjer innen dette fagområdet.  Du er garantert at dine lønnstjenester til enhver tid blir tatt hånd om av et kompetent spesialistmiljø. 

3. Du får en mer robust virksomhet

Outsourcing av lønn gir mye større smidighet, og senker virksomhetens risiko i møte med uforutsette endringer. Ved å outsource disse oppgavene slipper du krevende prosesser med midlertidige opp- eller nedskalering av interne støttefunksjoner.

Et lønnssystem som er avhengig av noen få, interne ressurser blir veldig sårbart i møte med sykdom og ferieavvikling. 

4. Du sparer kostnader

Sist, men ikke minst: outsourcing av lønn kutter kostnader. Spesielt virksomheter som i dag har store lønningskontor vil ha mye penger å spare. Det er kostbart både med kompetente lønnsmedarbeidere og anskaffelse, oppdatering og vedlikehold av software til å styre lønnsarbeidet. Disse medarbeiderne kan også brukes til annet verdiskapende HR-arbeid.

De totale besparelsene er ikke bare knyttet til personalkostnader.  Det er mye tid og bekymring spart når man kan hente ut ferske rapporter i god tid før styremøter eller lokale lønnsforhandlinger.

Ønsker du gode tips rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Vil du lære mer om outsourcing av lønn?

Les mer og kontakt oss her

Mest populære