Visma Blogg

Fem veier til en bedre virksomhet

En økonomisk analyse kan gi nye ideer som skaper verdi.

Det er du som leder eller ansatt i en virksomhet som kjenner virksomheten aller best. Du vet hvilke utfordringer virksomheten din står overfor. Samtidig kan det være vanskelig å løfte blikket i en hektisk hverdag der du har mer enn nok med den daglige driften. Derfor kan det være smart å la en ekspert på økonomi se virksomheten din i fugleperspektiv og fordype seg i tallene. Med en økonomisk analyse får du full oversikt over økonomien. Analysen resulterer som regel i råd og konkrete tiltak som kan løfte virksomheten og bane veien for bedre beslutninger.

Økonomisk analyse – ligg i forkant

Virksomheten din har sannysnligvis det ferdige årsregnskapet klart. Her ligger det svært mye nyttig informasjon. Du bør benytte årsregnskapet som et ugangspunkt for å stake ut kursen videre. Det er du som jobber i bedriften som kjenner den best, og vet hvilke utfordringer den har. Likevel kan det ofte være lurt å se bedriften med helikopterperspektiv og la noen andre fordype seg i tallene.

En økonomisk analyse gjør at du kan ligge i forkant av utviklingen, stake ut en god kurs og iverksette smarte tiltak som skaper verdi. I analysen av virksomheten din fokuserer vi på fem hovedområder:

Lønnsomhet

  • Vi kan hjelpe deg med å se på lønnsomheten, slik at du kan tjene enda mer penger
  • Finn ut om inntjeningen dekker kostnadene direkte knyttet til salg og faste, løpende utgifter

Likviditet

  • Betale regninger og håndtere gjeld – husk at likviditeten i virksomheten din er like viktig som de økonomiske resultatene
  • Sammen kan vi se på tiltak og rutiner som gir enda bedre kontroll på betalingsevnen og kjøpekraften

Finansiell struktur

  • Hvordan er eiendelene finansiert?
  • Har du nok langsiktig kapital, eller betales det for mye for kassekreditt og andre kortsiktige lån?

Soliditet

  • I hvilken grad tåler virksomheten din tap?
  • Finnes det en buffer?

Benchmarking

  • Hvordan går virksomheten din i forhold til konkurrentene?

Tiltak som gjør en forskjell

Vi våger å påstå at ledere i virksomheter kan lære mye om sin egen bedrift gjennom å besvare disse punktene. I tillegg kan en gjennom å foreta en slik analyse være i forkant, stake ut kursen og gjøre tiltak. Den økonomiske analysen resulterer nettopp i konkrete forslag til tiltak fra vår side – tiltak som kan gjøre en faktisk forskjell for økonomien i virksomheten din. Basert på en grundig gjennomgang, kan vi gi råd om blant annet kostnadskutt, forslag til omstrukturering, effektivisering av rutiner, bruk og opplæring av IT-systemer og generelle innkjøpsavtaler.

Våre rådgivere står klare til å hjelper deg med en økonomisk analyse.

0