Gå til hovedsiden

Ett skritt foran med papirløst regnskap

Overgangen til et papirløst regnskap gjør virksomheter langt mer effektive. Se hva som plasserer deg i forkant av utviklingen.

Jobb smartere med papirløst regnskap.
Papirløst regnskap

Teknologiske fremskritt, automatisering og effektivisering har gjort det mulig å sende stadig mer informasjon direkte mellom økonomisystemer. Elektronisk lagring av regnskapsdokumentasjon har kommet for å bli. En ny, offentlig infrastruktur gjør det mye enklere å overføre dokumenter elektronisk (EHF) mellom virksomheter. For leverandører til stat og kommune er det obligatorisk å sende elektronisk faktura. Mindre manuelt arbeid og forsinkende mellomledd gir rom for økt effektivisering og betydelige innsparinger.

Kutt det unødvendige merarbeidet

Postmottak, attestering og betaling av inngående faktura tar mye tid og gir mange manuelle feilkilder. Da er veien kort til purre- og inkassogebyrer med de unødvendige kostnadene det medfører. Har fakturaen blitt borte underveis? Da må du kanskje innhente fakturakopi, som betyr mer (og unødvendig) manuelt arbeid i virksomheten din. Kanskje blir fakturaen fra regnskapsføreren din høyere, også. Alt dette kan vi hjelpe deg med å løse. Visma eFlow passer for deg som ønsker et papirløst regnskap uten manuelle feilkilder. Vår webløsning har moduler for skanning, attestering og elektronisk arkiv. Godkjenn bilag med få tastetrykk – enten på datamaskin, mobil eller nettbrett. Alle bilag lagres elektronisk. Dermed får du enkelt tilgang akkurat når du vil. Skann og last opp bilag på egenhånd, eller ta bilde med en smarttelefon eller nettbrett. Derfra kan du laste opp bildene direkte. Med Visma eFlow vil virksomheten din automatisk bli oppført i ELMA – Norges offisielle register over aktører som kan ta imot faktura elektronisk.

Den enkleste veien til fakturering

Fakturering er tidkrevende. Ordre skal ferdigstilles og kontrolleres med korte tidsfrister. Se for deg å slippe alt arbeidet med print, pakking og postsending. Er det musikk i dine ører? Da er Visma Webfaktura den smarte, tilgjengelige og nettbaserte nettløsningen du har ventet på. Her kan du sende e-faktura. Kundene dine mottar fakturaen direkte i sitt dokumentflytsystem. Manuelle og forsinkende mellomledd blir borte – både for deg og kunden din. Raskere bokføring hos mottakeren gjør at du får raskere betalt. I tillegg til de åpenbare økonomiske- og miljøgevinstene ved papirløs fakturering, er e-faktura derfor et tiltak for bedre likviditet. Å opprettholde en god betalingsevne og kjøpekraft er som kjent like viktig som de økonomiske resultatene. Kan ikke kunden din motta e-faktura? Du kan også sende faktura per e-post og i vanlig postgang – uten at du trenger å være involvert.

Alltid oppdatert

Vi har laget et verktøy som når som helst gir deg en rask status på økonomien i virksomheten din. Med rapporteringsløsningen Visma Services Online får du et raskt og enkelt verktøy for å vise frem virksomhetens finansielle stilling. Bli oppdatert enten du sitter i møte med kolleger eller jobber alene på kveldstid. Våre nettbaserte rapporter er brukervennlige, effektive og lette å navigere i. Vil du ha en rask og oversiktlig fremstilling av den økonomiske situasjonen, eller vil du dykke dypere ned i tallene i en av de mange tilgjengelige rapportene? Valget er ditt. Bruker du Visma eFlow og Visma Webfaktura vil du også kunne se bilagene som er grunnlaget for inntekts- eller kostnadsføringen direkte i regnskapsrapportene.

Alt tilgjengelig i MyVisma

For å gjøre det enklere for deg, har vi samlet alle våre løsninger i nettportalen MyVisma. Du trenger kun ett brukernavn og ett passord å forholde deg til når du skal benytte våre løsninger.

Finn ut hva våre regnskapførere kan hjelpe deg med her.

Mest populære