Gå til hovedsiden

7 tegn på at din organisasjon er klar for Power BI

Har dere mye data, men får ikke den innsikten dere trenger? Vurdere dere å ta i bruk et visualiseringsverktøy? Her er 7 tegn på at dere er modne for å sette i gang.

Er dere klare for Power BI

1. Organisasjonen driver allerede med rapportering

De aller fleste organisasjoner driver med en eller annen form for rapportering. Kanskje har din organisasjon sendt ut det samme Excel-arket hver uke i mange år? Vi har aldri hatt så mye data som vi har i dag, og aldri har verktøyene for innsikt og analyse vært så gode som nå. Det er på høy tid at man går fra ren statisk rapportering på det som har skjedd, til interaktive rapporter med mulighet for filtrering, drilling dykking, og analyse av data fra flere vinkler, samt mulighet for å kikke fremover på det som er i vente. Power BI tar deg fra rapportering til faktisk innsikt.

2. Mye data, lite innsikt

Mange organisasjoner sitter på store mengder data om sin egen virksomhet, men mye data betyr ikke nødvendigvis god innsikt. Store mengder data som presenteres som rene tall i tabellformat er tidkrevende å gjennomgå, utfordrende å forstå, og til syvende og sist ikke en god vei til innsikt i dataene. 

Datavisualisering har som mål å skape forståelse raskt. Det trigger den delen av menneskehjernen som er ekspert på å kjenne igjen mønstre og trender, og det setter mottakeren i stand til å få innsikt i enorme mengder data på sekunder. Power BI er et interaktivt datavisualiseringsverktøy designet for å ta tak i rådata som kan være vanskelig å tyde, og presenterer dem visuelt, med funksjonalitet for å filtrere, dykke, og drille seg gjennom dataene.

Gratis webinar: Introduksjon til datavisualisering med Power BI

Last ned webinaret om Power BI

3. Ulike tall på ting som burde vært likt

Har du opplevd at du og en kollega opererer med ulike tall eller definisjoner på ting som burde vært likt? Hvordan teller vi egentlig antall ansatte? Hvordan definerer vi lønnsomhet? 

Konsensus rundt nøkkeltall og definisjon av begreper og beregninger er viktig for at alle i organisasjonen skal ha samme virkelighetsforståelse. Med Power BI kan du definere beregninger og begreper, og tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede datasett for alle som ønsker å bygge sin egen rapport. Da kan man fokusere på hvor man skal styre skuta, fremfor å diskutere hvilket av kompassene som peker riktig.

4. Ressurskrevende administrasjon av rapporter

Administrasjon og distribusjon av rapporter kan være ressurskrevende, spesielt hvis de samme rapportene skal bygges og sendes ut gang på gang med oppdaterte data. Med mye manuelt arbeid er man også mer sårbar for feil eller mangler i rapporteringen. 

Med Power BI bygger du rapporten én gang, med alle sammenstillinger, transformasjoner, og modelleringer som trengs, og publiserer rapporten til Power BI Service, som er SaaS-komponenten av Power BI. 

I Power BI Service kan du slå på automatisk oppdatering av dine rapporter, for å sikre at de alltid inneholder ferske data, og all ny data vil kjøres igjennom  transformen og modelleringen du har allerede har definert. Rapporten tilgjengeliggjøres så for hele organisasjonen, eller utvalgte brukergrupper, og dette administreres enkelt gjennom Power BI Service.

Les mer om Power BI her.

5. Tilgangsstyring 

Ikke alle skal ha tilgang til all data alltid, og med mange brukergrupper og mange rapporter kan dette være utfordrende å styre manuelt. Med Power BI kan du både styre hvem som har tilgang til hele apper og rapporter i Power BI Service, men også definere brukerroller, og tilgang til data helt ned på radnivå for de ulike rollene med Row Level Security.

6. Mye arbeid for de som “jobber med data” å sørge for forretningsinnsikt

Organisasjoner som sitter på veldig mye data om egen virksomhet belager seg kanskje på et team eller en person fra IT-avdelingen for å håndtere alle forespørsler om forretningsinnsikt. I en organisasjon som ønsker å bli mer datadreven skalerer ikke en slik modell særlig godt. Innen man får svar på det man lurte på i utgangspunktet har det dukket opp mange flere spørsmål, og gjerne oppfølgingsspørsmål til det man har fått svar på. 

Power BI tar sikte på at alle i en organisasjon skal få tilgang til sine data, og ta avgjørelser basert på innsikten de får av disse. Gjør man godt forarbeid med prepping og modellering av data, samt definisjon av begreper og beregninger, danner man et solid datagrunnlag som hvem som helst kan koble seg på og lage egne rapporter. 

7. Dere har allerede Microsoft i organisasjonen

Power BI Desktop er gratis å laste ned, så hvem som helst kan prøve seg på dette verktøyet på egenhånd. Hvis man allerede benytter andre Microsoft-produkter i organisasjonen er sannsynligheten stor for at Power BI ligger klar til bruk på mange PCer, og terskelen for å ta det i bruk blir lavere. 

Power BI har også god støtte for samhandling gjennom Microsoft Teams eller Sharepoint, og er designet for å integreres sømløst med andre produkter på Microsoft Power Platform. Å starte med Power BI behøver ikke bety at man gifter seg med Power BI som datavisualiseringsverktøy, men det kan være en inngangsbillett til å begynne å tenke BI-strategi. 

Gratis webinar: Vår Power BI-ekspert gir deg en introduksjon til datavisualisering med Power BI

Last ned webinaret her

Mest populære