Gå til hovedsiden

Mer kontroll med elektronisk faktura

Elektronisk faktura er for deg som ønsker kontroll på regningene.

efaktura
få orden på papirene

Gode grunner til å være avsender og mottaker av elektronisk faktura:

1. Stram inn på tidsbruken og kostnadene

Fakturering kan fort være en tidkrevende prosess. Det er ofte mange ordre som skal kontrolleres og mange kunder som skal faktureres på kort tid. Med elektronisk faktura blir mye av arbeidet automatisert ved at fakturaen sendes direkte til mottaker fra ditt faktureringssystem. Du slipper pakking og utsendelse av fakturaer. I tillegg sparer du kostnader til kontorrekvisita og porto.

2. Alltid oppdatert status på utsendelsen

Kanskje kunder tar kontakt og etterlyser manglende faktura? Ting kan bli borte i posten eller av andre årsaker ikke nå frem til mottaker. Dette fører til ytterligere administrasjon og eventuelt ettergivelse av gebyrer og salær i forbindelse med purring og inkasso. Med elektronisk faktura kan du se status på utsendelsen og få feilmelding om noe ikke blir sendt som planlagt.

3. Enklere mottak hos kunden kan gi lavere kredittid hos deg

Ved å sende e-faktura forenkles fakturamottaket ute hos kundene ved å redusere feilkilder og manuelt arbeid. Dette kan gi din bedrift gevinster knyttet til lavere kredittid og bedre likviditet. En raskt godkjent og regnskapsført faktura blir forhåpentligvis også raskere betalt.

4. Utnytt dokumentflytsystemet enda bedre med elektronisk faktura

Har din bedrift allerede tatt i bruk et dokumentflytsystem for godkjenning og arkivering av bilag vil systemet utnyttes enda bedre med e-faktura. Fakturaen vil gå direkte fra leverandør til godkjenning i dokumentflytsystemet. Du slipper arbeid og kostnader knyttet til postmottak, skanning og validering i forkant og alle manuelle feilkilder blir borte.

5. Lovpålagt med elektronisk faktura til stat og kommune

Sendes det faktura til stat eller kommune finnes det ikke lenger noe valg. 1.juli 2012 innførte staten obligatorisk elektronisk faktura og fra 1. januar 2015 kom alle kommuner etter. Det betyr i teorien at de vil avvise alle fakturaer mottatt på papir.

6. Tenk miljø

I tillegg til å gi din bedrift gode økonomiske og administrative effekter bør man absolutt ta innover seg at et betydelig redusert papirforbruk vil gi en god miljømessig effekt som kommer oss alle til gode.

 

Kom i gang med elektronisk faktura

Gode løsninger er viktig ved outsourcing av regnskapet til en regnskapsfører. Derfor bruker vi elektronisk faktura og dokumentflyt som viktige faktorer for å optimalisere våre kunders rutiner og deres samarbeid opp med regnskapsfører.

Elektronisk faktura er en del av våre regnskapstjenester. Ta gjerne kontakt med regnskapsfører eller les mer om system for elektronisk faktura: Visma.net AutoInvoice

Mest populære