Visma AutoInvoice
Reduser kostnadene med elektronisk faktura

efaktura direkte i ditt økonomisystem

Med Visma AutoInvoice kan du sende og motta fakturaer direkte fra ditt økonomisystem.

  • Send fakturaer som før - elektronisk faktura sendes til de du har avtalt dette med.
  • Valgfri epost-varsling og fakturautskrift
  • Du sparer store administrasjonskostnader.
  • eFaktura er mer effektivt enn tradisjonelt papir og postgang. Fakturaen sendes som en elektronisk fil mellom deg og dine kunder/leverandører. 

Se leveringsmulighetene:Visma AutoInvoice Leveringsmuligheter

Hvorfor elektronisk faktura?

Statlige virksomheter og helseforetak er lovpålagt å motta elektronisk faktura på kontrakter inngått etter 01.07.2012. Alle norske kommuner er også anbefalt å gjøre det samme.

 

Referanse AutoInvoice eFaktura