Gå til hovedsiden

To måneder med Digisos hos NAV: Hvordan har det gått?

Allerede er 25 kommuner og 52 NAV-kontor i gang med Digisos. Løsningen gjør det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. Les hva NAV lederne syns så langt.

Digisos erfaringer i NAV
Digisos erfaringer i NAV

Hvordan har det gått med introduksjonen av Digisos? Vil publikum ta i bruk digitale tjenester? Vil saksbehandlingen bli bedre og mer effektiv? — Vi har tatt en prat med NAV ledere.

Rask stigning i antall digitale søknader

Mange har på kort tid koblet seg på Digisos. I skrivende tidspunkt har 25 kommuner og 52 NAV-kontor kommet i gang. En av kommunene som har hatt Digisos siden oppstarten tidlig i januar 2018, er Vestre Toten. Vi har tatt en prat med Amund Ringen som er stabsleder der:

– Mottakerne var modne for denne muligheten, for så mange som 60 prosent har allerede gått over til digitale søknader. Vi satt et mål om 75 prosent etter seks måneder, så dette er raskere enn forventet. Vi har ikke gjort annet for å informere enn oppslag på kontoret, be saksbehandlere tilby det, og å fjerne papirsøknadene som vanligvis ligger framme, sier Ringen.

Samtaler vi har hatt med NAV-ledere tyder på at den raske veksten de opplever i Vestre Toten, gjelder for mange. Flere av kommunene har over femti prosent digitale søknader, og en tredjedel av alle søknader til hele NAV kommer inn digitalt. Fortsatt tilbys alle som ønsker det, det gamle papirskjema.

Fordeler så langt

Selv om det bare har gått en drøy måned, kan vi allerede se at implementeringen bærer frukter. I følge Digisos-prosjektleder fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Anders Kise, merker de at kvaliteten har økt og at tid har blitt spart:

– Vi får gode tilbakemeldinger fra brukerne, og ser at skjema oftere blir fylt ut riktig. De synes det digitale skjema er lett å bruke og prosessen enklere. Særlig er det nyttig, også for våre ansatte, at vedleggsfunksjonaliteten er bedre. Søknadene krever mye dokumentasjon, så at dette lett lastes opp og automatisk knyttes til riktig sak, også ved ettersendelse, er en betydelig fordel. Vi får en komplett søknad raskere, sier Kise.

Videre, ser man at digitaliseringen medfører at myndighetenes arbeids- og sosialtjenester får et mer enhetlig uttrykk. Nå henger tilbudet mer sammen, uavhengig om de kommer fra kommune eller stat.

– Det er en fordel for brukerne at det fremstår som én tjeneste, for dette er enklere å forholde seg til. Utover dette har vi særlig merket forbedring når det kommer til skanning og journalføring. Dette arbeidet var tidkrevende, men er nå svært forenklet. Vi kan med sikkerhet si at Digisos gir oss mer tid til å følge opp de som trenger det mest, sier Ringen.

Askøy kommune var én av de første kommunene til å ta i bruk Digisos. Les deres erfaringer »

Digisos erfaringer i NAV ansatte

Anbefales

Da denne artikkelen ble skrevet var det cirka 115 kommuner som ventet på implementering. For disse, og de resterende kommunene, kan det være greit å vite at overgangen er lettere enn man kanskje skulle tro:

– Implementeringsprossen, som utføres i samarbeid med fagleverandør, er smidig og krever lite. Det har vært få oppstartsproblemer, og løsningen er i stor grad selvforklarende og krever lite opplæring. Når vi så ser dette opp mot hvilken nytte det gir, kan jeg trygt anbefale Digisos til alle kommuner, sier Kise.

Gjenstående del av prosjektet, såkalt Fase 2, er i full gang i 2020. Da legger vi tilrette for at brukeren lettere kan følge opp sin egen søknad, se hva som mangler, hvem som er saksbehandler og så videre. Dette vil gi enda større tidsbesparelser og mer handlingsrom for brukeren.

Til slutt: Når vi vet at det kan være utfordrende å endre innarbeidede måter å jobbe på, må vi si at dette prosjektet har gått over forventning. Digitaliseringen er i gang og en ny og innovativ tjeneste er tilgjengelig for søkere av sosialhjelp!

Er din kommune eller ditt NAV-kontor nysgjerrig på hva som kreves for å komme i gang med Digisos, eller ønsker dere å komme igang med Fase 2? Ta kontakt for en uformell prat og få en gratis demovisning.

Ta kontakt og få gratis demovisning »

Mest populære