Alt om reglene for diett og utlegg til mat

Når ansatte er ute og reiser, vil de ofte ha et krav på å få dekket utgifter til mat på reisen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over hva den ansatte kan kreve av diett og refusjoner av matulegg, hvilke lover som gjelder på området, samt vilkårene for at utbetalingen skal være trekkfri. Guiden gjelder ikke pendlere.


Guiden er rettet mot deg som jobber med lønn- og personalspørsmål, men er også relevant for deg som er ansatt i en bedrift.

 

Guide cover

Lønn og HR

Reglene for diett og utlegg for mat