Gå til hovedsiden

Boligselskaper og boligsameier kan nå innrapportere ligningsoppgaver elektronisk!

Fra og med januar 2015 skal all innrapportering av ligningsoppgaver fra inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn.

Elektronisk innsending av likningsoppgave

Dette innebærer at det ikke lenger er mulig å sende inn ligningsoppgaver på papir eller på en digital lagringsenhet. Fordelen er at innsender på en rask og effektiv måte får oversikt over innsendte oppgaver og eventuelle avvik. Dersom det er feil i innsendingen kan feilen enkelt rettes opp ved å sende inn erstatningsoppgave elektronisk via Altinn.

Før innsender setter i gang med innrapporteringen er det viktig at innsender har registrert seg i oppgaveregisteret og har riktig Altinn-rolle på vegne av selskapet/sameiet.

NB: Rollen «Regnskapsmedarbeider» gir ikke tilgang til å signere de aktuelle skjemaene i Altinn.

Husk at innrapporteringsfristen er 31. januar 2015. Dersom det oppdages feil i den innsendte ligningsoppgaven, kan feilen rettes ved å sende inn erstatningsoppgave innen 1. mars 2015.

Mer informasjon om elektronisk innrapportering for boligselskaper og boligsameier finnes på nettsidene til Altinn og Skatteetaten. Du kan også ta kontakt med advokatfullmektig Mette W. Nagy på telefon +47 924 63 646 eller epost for mer informasjon.

Visma Advokater – Fast Eiendom

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.