Boligselskaper og boligsameier kan nå innrapportere ligningsoppgaver elektronisk!

Fra og med januar 2015 skal all innrapportering av ligningsoppgaver fra inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn.