Gå til hovedsiden

Big data i organisasjoner – Fire spørsmål ledelsen bør stille seg

To viktige variabler inkluderer at organisasjonen har et bevisst forhold til hvorfor de vil ta i bruk big data og at ledelsen må være klar over hvilke utfordringer de står overfor dersom de velger å gå den veien.

Fire spørsmål ledelsen bør stille seg

Spørsmål #1: Hva er det vi kan ha nytte av å vite som data kan fortelle?

  1. Bedre beslutningsgrunnlag, fordi man kan gå fra «hva tror vi» til «hva vet vi», og dermed endres fra å være styrt av antagelser til å være «datadrevet».
  2. Oppdage ny eller skjult innsikt, fordi man kan begynne å finne sammenhenger som hittil ikke har vært mulig.
  3. Automatisering av forretningsprosesser. Store produksjonsbedrifter kan ved hjelp av big data få en tydeligere og mer sammenhengende oversikt over verdikjeden, fra råvarer kommer inn, gjennom produksjonsprosessen, og til logistikken knyttet til å få ferdig vare videre til kunde. Hvor oppstår flaskehalsene, hvordan optimalisere prosessene?

Last ned vår e-bok om Big Data.

Spørsmål #2: Hvor finnes dataene?

Datagrunnlaget som behøves for å bygge innsikten man ønsker seg må være tilgjengelig. De fleste organisasjoner har en god del data i egne systemer (både strukturert som i salgs- og økonomisystemer) og gjennom eksterne kilder (Statistisk Sentralbyrå, finanstall, kredittratingbyråer, sosiale medier, osv.).

Spørsmål #3: Hvordan skal data/informasjon produseres?

Dataene må hentes inn, aggregeres, bearbeides og rapporteres til forskjellige interessenter – både internt, og kanskje eksternt også. Her er det mange hensyn å ta, både med tanke teknologi, løsninger, kompetanse og bruksområder. I mange tilfeller vil en organisasjon mangle nødvendig kompetanse internt, og dermed måtte gjøre en vurdering av hvorvidt de skal opparbeide kompetansen internt eller leie den inn («make or buy»).

Spørsmål #4: Hvordan skal resultatene av datafangsten kommuniseres?

I verste fall blir rapporter produsert og liggende i en innboks som en pdf-fil, mens i beste fall pumpes innsikt fra big data ut til den enkelte ansatte som har frihet til å agere utfra det, eksempelvis en selger som automatisk får se et dashboard med KPI’er til en potensiell eller eksisterende kunde. Det handler like mye om å gi toppledelsen innsikt som å gi resten av organisasjonen muligheten til å ta grep basert på innsikten. Sånn sett er det kritisk å gjøre god informasjon tilgjengelig på en måte som er forståelig for mottakeren. Visualisering av data nevnes ofte som en relativt enkel måte å sikre at flere mennesker forstår hva de ser. Man skal fortelle historier med visualisering. Hans Rosling, den svenske statistikeren, er en av de dyktigste til å formidle kompliserte, statistikkbaserte budskap på en måte som er enkel å forstå for de fleste (søk etter «Hans Rosling» på YouTube eller TED Talks!).
Det er gjerne i spørsmål 3 og 4 (og til en viss grad spørsmål 2) at eksterne konsulenter som konsulentene i Visma Consulting kan være til hjelp.

Ønsker du å vite mer om big data? Last ned vår e-bok

Mest populære