Gå til hovedsiden

Avfallssortering – Hvordan håndtere de nye strenge kravene?

I 2023 kom det strengere krav til avfallssortering. Her får du en forklaring på hva de nye kravene betyr, og hvordan din bedrift kan håndtere dem.

Avfallssortering
I 2023 ble avfallsstasjoner obligatorisk for alle bedrifter.

For å oppfylle målene om at 65 % av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes innen 2035 settes det nye krav for hvordan både privatpersoner og bedrifter skal drive avfallssortering.

– Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet.

Hva må bedrifter gjøre?

Kort fortalt har din bedrift siden starten av 2023 måtte avfallssortere og levere alt gjennvinbart husholdningslignende plast-, mat-, og hage- og parkavfall til kildesortering, uansett hvor i landet bedriften befinner seg. Nå må altså mat- og plastavfall skilles fra restavfall. Park- og hageavfall sorteres også som eget avfall.

Det betyr at alle bedrifter ikke bare må kildesortere emballasje, men også alt av plastavfall inkludert anleggs- og landbruksplast, samt matavfall, og biologisk nedbrytbart park- og hageavfall som greiner, gress, og lignende.

Før var det opp til kommunene å bestemme om man skulle skille mat- og plastavfall fra restavfall. Nå blir dette obligatorisk både for bedrifter og private husholdninger over hele landet.

Noen få unntak fra regelen finnes (tekstilavfall, bygg- og riveavfall f.eks.). Les unntakene og hva som regnes som ikke-gjenvinnbar plast under §10a-2 på Lovdata.

Dokumentasjonskrav for avfallssortering

I tillegg til de nye og strengere kravene innføres det også dokumentasjonskrav for det som skal avfallssorteres. Bedrifter skal ha kunnskap om og dokumentasjon på hvor mye plast,- mat-, og park- og hageavfall som er avfallssortert og levert til gjenvinning i løpet av hvert år.

Denne dokumentasjonen må tas vare på i minst 5 år, og skal kunne kontrolleres av myndighetene ved forespørsel. 

Hvordan avfallssortere i praksis?

Det enkleste din bedrift kan gjøre er å sette ut avfallsstasjoner som gjør det enkelt å avfallssortere plast-, mat-, og park- og hageavfall som skal kjøres til gjenvinningsstasjoner. Samt sørge for at avfalsstasjonene blir brukt som de skal. Mindre stasjoner for hverdagslig avfall fra kontoret og/eller arbeidsplassen, og større lett tilgjengelig stasjoner for virksomhetsdriften.

Det vanligste og enkleste for bedrifter er å få hjelp til avfallssortering av en leverandør som kan alt fra å dokumentere kildesorteringen av avfallet til å hente og kjøre det til gjenvinningsstasjon.

Ønsker du hjelp til avfallssortering kan du gjennom Visma Innkjøpssamarbeid få markedsledende betingelser hos AJ Produkter, Ragn-Sells, Lyreco og Insider Facility Solutions på dette og mye annet.

Les mer om innkjøpssamarbeidet og se leverandørene her

Mest populære