Gå til hovedsiden

Kan automatisk ruteplanlegging forbedre hjemmetjenesten?

I en hverdag allerede preget av tidspress stjeler stadige forandringer og replanlegging mye tid fra de ansatte i hjemmetjenesten. Hva om planleggingen kunne skjedd automatisk? Les mer om automatisk ruteplanlegging, som skal gi pasientene en bedre tjeneste »

automatisk ruteplanlegging
Ruteoptimering for hjemmetjenesten handler om mer enn at ansatte skal bruke kortest mulig tid til kjøring.

I hjemmetjenesten er det en rekke faktorer å ta høyde for i planleggingen; det er mange aktører å forvalte, store områder å dekke, og uforutsette hendelser som kan oppstå.

For pasienter kan det være mange pleiere å forholde seg til – det er ikke nødvendigvis noen grense på hvor mange forskjellige pleiere en pasient kan ha på besøk av i løpet av en måned. Noen pasienter synes det er greit at flere er innom, andre gjør ikke det. Det er heller ikke alltid forutsigbarhet i besøkstiden, og pleierne opererer etter stramme tidsintervall, som sjeldent er oppnåelige.

Selv i en mellomstor kommune med 25.000 innbyggere er det å planlegge pasientbesøk i hjemmetjenesten litt av et puslespill. Ikke bare er puslespillet stort – med 500.000 oppdrag i året – men brikkene endrer seg også underveis. Ansatte blir syke og pasientenes helse endrer seg. Det oppstår nye behov for oppfølging og behandling. Dermed må puslespillet legges på nytt og på nytt slik at alle pasientene får riktig pleie, til riktig tid, av ansatte med riktig kompetanse.

Millioner av kombinasjoner

Nøyaktig hvor vanskelig det er å finne de optimale rutene er hverken lett å forstå eller å forestille seg. Men det å kunne spare tid brukt til planlegging og reise er noe det er veldig lett å kjenne seg igjen i.

Det at oppdrag i hjemmetjenesten ikke bare skal fordeles til ansatte, men også skal fordeles etter en bestemt rekkefølge, gjør at antall forskjellige kombinasjoner av mulige ruter overstiger antall atomer i universet selv bare med tre ansatte og 30 oppdrag. Ja du leste riktig, antallet kombinasjoner er større enn antall atomer i universet. Det er ingen i verden som har klart å løse store versjoner av dette problemet til optimalitet innen fornuftig tid.

Det at noen pasientoppdrag også krever at flere enn to ansatte gjennomfører oppdraget til samme tid, øker kompleksiteten enormt. Dersom den kraftigste datamaskinen som noensinne er laget skulle sjekket ut alle mulige kombinasjoner av kjøreruter for en mellomstor kommune, ville den måtte kjøre i flere milliarder år før den var ferdig.

Kunnskapen til forbedring

I dag sitter fremdeles de aller fleste hjemmetjenestene og lager rutene manuelt. Dette har de gjort i mange år, og praksis viser at det fungerer ganske godt. Men forbedringspotensialet er utvilsomt stort. En datamaskin med automatisk ruteplanlegging har sammenliknet med et menneske ekstremt mye bedre forutsetninger til å finne bedre kjøreruter, da datamaskinen har mulighet til å utforske millioner av rutekombinasjoner på få sekunder.

Analyser gjort av Visma gir tydelige indikasjoner på at dagens ruter i hjemmetjenesten har betydelig forbedringspotensial. Bare i en liten kommune som Selbu, med omtrent 4.000 innbyggere, kan man ved bruk av automatisk ruteplanlegging spare 15 prosent på kjøretid, og sitte igjen med ti prosent mer tid til pleie.

En utfordring knyttet til at datamaskiner nå skal lage rutene, er at det er hjemmetjenestene selv som sitter på kunnskapen knyttet til pasientenes ulike behov. Derfor er det i Visma Flyt Ruteplanlegger lagt til rette for at all relevant informasjon om pasientene enkelt kan legges inn, slik at Ruteplanleggeren benytter samme informasjon som de ansatte i hjemmetjenesten. Denne informasjon er deretter gitt til et innovativt optimeringsprogram som er basert på nyeste forskning. Ved å ta i bruk Ruteplanleggeren ser vi og kommunene muligheter til å levere en bedre tjeneste til pasientene samtidig som de ansatte får en mindre hektisk hverdag.

Mer enn bare optimering

Ruteoptimering for hjemmetjenesten handler likevel om mer enn at ansatte skal bruke kortest mulig tid til kjøring. Man må også ta hensyn til en mengde menneskelige faktorer. Menneskelige faktorer som at pasientene skal få besøk til avtalt tid, at de besøkende har riktig kompetanse, og at pasientene helst skal få besøk av ansatte som har vært på besøk tidligere.

Alle brikkene i puslespillet må passe sammen. Dette skaper en ny dimensjon av verdi innen ruteoptimering, hvor det ikke lenger bare handler om effektivitet, men det gir også en kvalitativ verdi i form av å gi pasientene en bedre tjeneste.

Vil du vite mer om automatisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten kan du lese mer og ta direkte kontakt med oss på våre hjemmesider.

Les mer her

Mest populære