Gå til hovedsiden

Aldersresponsivt design – alder er bare et tall … eller?

Responsivt design har vært i vinden lenge nå og det er på tide å ønske etterkommeren velkommen. «Alders-responsivt design» handler om å konstruere innholdet til den enkelte brukeren. Det handler ikke lenger kun om å fokusere på hvordan siden skalerer, men også hva slags type innhold som vises.

«Aldersresponsivt design» handler om å konstruere innholdet til den enkelte brukeren. Det handler ikke lenger kun om å fokusere på hvordan siden skalerer, men også hva slags type innhold som vises. Vi har alle opplevd annonser som er skremmende treffsikre på grunn av søkehistorikk. Snart vil også innhold på nettsider kunne treffe deg på samme måte.

En på 8 år og en på 80, leser ikke de samme bøkene eller ser på de samme seriene på tv, så hvorfor skal de dele de samme opplevelsene på nett? Nettsider bør ikke være «one size fits all».

Det spekuleres i at man i nærmeste fremtid vil ha aldersspesifikke tilpasninger på nettsider. Søke-historikken til hver enkelt bruker vil kunne være med på å bestemme hvordan innholdet på nettsiden man besøker blir presentert. Det er ikke helt klart hvor eller hvordan informasjon om alder samles, men man kan spekulere i om det hentes ut ifra sosiale medier som f.eks Facebook og LinkedIn. Ved at disse nye formene for metadata blir tilgjengelig kan man variere brukeropplevelsen basert på alder, og treffe brukeren med en skreddersydd løsning.

Så, hvordan vil dette påvirke oss som designere? Jo, vi må utvide horisonten når vi forsker på brukerne våre. Vi kan ikke lenger lage ett enkelt grensesnitt som skal passe for alle. Vi må finne ut hva det er som skiller handlingsmønsteret og språket til de ulike aldersgruppene og konkretisere dette når vi designer.

Ved å ta hensyn til følgende punkter er man godt på vei til å kunne skape alderspesifikke brukeropplevelser:

  • Mengden innhold på nettsiden. Et nedstrippet grensesnitt vil for eksempel kunne gjøre det enklere for eldre å navigere.
  • Tilpasse presentasjonen av innhold, for eksempel tekst for de eldre og video for de yngre.
  • Tilpasse språk og ordlyd slik at den besøkende ikke møtes med uforståelige termer og slang-uttrykk.
  • Regulere fontstørrelser og mellomrom på tekst slik at eldre kan lese innholdet bedre.
  • Tilpasse farger. De yngre kan for eksempel introduseres for et sprekere design, mens de eldre vil møtes med mer dempede farger.

Det er ikke ukjent at løsninger må tilpasses aldersgruppen den er ment, men det at én og samme løsning skal ha ulike uttrykksformer avhengig av hvem som bruker den er noe nytt og spennende. Det vil skape et nytt nivå av brukeropplevelse og gi oss interaksjonsdesignere interessante arbeidsoppgaver.

Så, alder er ikke bare et tall … eller?

Vi hjelper deg gjerne med design og front-end utvikling

Skrevet av Anja Simonsen og Jasmin Mehrnia

Mest populære