Gå til hovedsiden

4 tips til å holde en god presentasjon

Har du noen gang tenkt over hvorfor du skal holde en presentasjon. Uavhengig av hva bakgrunnen for at du skal holde selve presentasjonen er, så skal en presentasjon formidle et budskap til et publikum. Sjekk ut våre 4 tips her:

Visma Consulting sine tips til å holde en god presentasjon

Har du noen gang tenkt over hvorfor du skal holde en presentasjon? Er det fordi sjefen din ba deg gjøre det? Er det for å vise frem noe du og teamet ditt har arbeidet med? Eller er det for å videreformidle kunnskap du sitter på?

Uavhengig av hva bakgrunnen for at du skal holde selve presentasjonen er, så skal en presentasjon formidle et budskap til et publikum.

Hva er så det viktigste ved at du holder den? Jo! At publikum mottar, forstår og husker budskapet ditt!

Forskning viser at kommunikasjon er mye mer enn ord. Det hevdes at ordene du sier kun utgjør 7% av kommunikasjonen og de resterende 93% består av kroppsspråk, ansiktsuttrykk, stemmebruk og måten du formidler ordene. Dette betyr at for å nå frem med det du ønsker å formidle til et publikum, må du gjøre noe annet enn å bare lese opp tekst fra en powerpoint!

Her er 4 tips til hvordan å bedre nå frem til publikum med presentasjonene dine:

1. K-I-S-S (Keep it simple, stupid)

Powerpoint er et utbredt hjelpemiddel, men det er lurt å huske på at det skal være et visuelt hjelpemiddel som skal understøtte budskapet du ønsker å formidle – ikke et oppslagsverk for ettertiden med kompliserte figurer og masse tekst.

Dette bør du huske på når du lager en powerpointpresentasjon:

  • Et bilde sier mer en tusen ord! Bruk bilder som relaterer seg til temaet du snakker om. Et bilde er enklere å huske enn ord og gir publikum en visuell «knagg» å lenke temaet du snakker om opp til
  • Bruk stikkord – unngå hele setninger. Mye tekst på en slide gjør at publikum leser det som står i stedet for å høre på det du sier
  • Dropp unødvendige fakta – det er svært få som klarer å huske hva som står på en faktaslide! Hvis du ønsker at publikum skal huske et spesielt tall eller en størrelse, relater eller sammenlign det med størrelser som er velkjent for publikum

2. Tenk kroppsspråk

Hva forteller det publikum at du står med armene i kors? Eller at du står med hendene i lomma eller fikler med en penn? Publikum kan oppfatte dette som at du er innadvendt, lite mottakelig for innspill, at du ikke bryr deg eller at du er nervøs.

Tenk over hva kroppsspråket sier om deg og hvordan du fremstår:

  • Finn en holdning du føler deg komfortabel med på scenen
  • Få øyekontakt med publikum
  • Bruk ansiktsuttrykk for å understøtte poengene dine

Les mer: Jobb med samfunnsnyttige prosjekter

3. By på deg selv!

By på deg selv og vis at du engasjerer deg i det du snakker om:

  • Bruk humor (hvis det passer)!
  • Har du egne erfaringer om temaet du snakker om? Å si «min erfaring er at….» gir troverdighet til det du sier
  • Fortell historier, bruk avisoppslag eller relater temaet du snakker om til dagsaktuelle saker – dette vil støtte opp under budskapet ditt og gjøre det enklere for publikum å huske

4. Øvelse gjør mester

Sist, men ikke minst: ØV!

Reis deg opp, sett på tidtaker, forestill deg at du står i lokalet du skal holde presentasjonen og kjør gjennom presentasjonen så mange ganger du orker!

Mest populære