Gå til hovedsiden

Women@Visma – Inspirasjon, nettverk og samarbeid

Det første møtet i Vismas kvinnenettverk gikk av stabelen 29. januar.

F.v. Aase Settevik, Helena F. Julusmoen, Trine Bjerke Welhaven, Dorin Cohen Leira, Liv-Kari Kroken (Siri Fjeld Nielsen var dessverre syk)
F.v. Aase Settevik, Helena F. Julusmoen, Trine Bjerke Welhaven, Dorin Cohen Leira, Liv-Kari Kroken (Siri Fjeld Nielsen var dessverre syk)

Med stor iver og entusiasme fortalte Gretland om Oda-Nettverk og hvorfor det er viktig å nettverke kvinner i mellom. Som inspirasjon benyttet hun Hillary Clinton og hennes vei mot toppen.

Anne Gretland forteller om viktigheten av å nettverke
Anne Gretland forteller om viktigheten av å nettverke

– Det er viktig at kvinner løfter hverandre opp og står sammen, at man hjelper hverandre til å lykkes og skryter av hverandre, i tillegg til at man bygger nettverk og utvider kretsen av forbindelser, påpekte Gretland.

Gretland kom også med flere tips underveis:
– Dersom du ikke vil skryte av deg selv, få noen andre til å gjøre det! Få en kollega til å fortelle ledelsen og andre relevante beslutningstakere hvor flink du er. Det virker!

Bakgrunnen for Women@Visma?

Inspirert av Oda-nettverk tok Dorin Cohen Leira initiativ til et kvinnenettverk i Visma. Hun hadde lenge gått med en drøm om å starte et kvinnenettverk. Etter at nettverket hun hadde begynt å jobbe med i Tel Aviv måtte legges ned på grunn av finanskrisen, ventet hun på en ny sjanse til å opprette et nettverk. Hun fikk med seg flere kolleger og sammen dannet de Women@Visma.

F.v. Aase Settevik, Helena F. Julusmoen, Trine Bjerke Welhaven, Dorin Cohen Leira, Liv-Kari Kroken
F.v. Aase Settevik, Helena F. Julusmoen, Trine Bjerke Welhaven, Dorin Cohen Leira, Liv-Kari Kroken (Siri Fjeld Nielsen var dessverre syk)

Fire mål ble satt opp:

 1. Øke samarbeidet mellom kvinner på tvers av virksomheten
 2. Støtte og oppmuntre Vismas kvinner til å dele kunnskap og utvikle deres kompetanse
 3. Tilby karriereutviklingsmuligheter for kvinner i Visma og inspirere flere kvinner til å påta seg lederroller
 4. Tiltrekke unge kvinnlige talenter til Visma

Cathrine Klouman, CIO/CDO i Møllergruppen og styreformann i  Den norske dataforening, avsluttet kvelden med å dele sine erfaringer der temaet var «Mening, mestring og motstand – viktige ingredienser i min jobbkarriere».

Klouman påpekte viktigheten av å ville noe med lederskapet man besitter og at det er viktig å komme seg ut av komfortsonen for å føle mestring. Videre påpekte hun også, at det i en hektisk hverdag er viktig med tid til refleksjon.

Cathrine Klouman deler sine erfaringer som leder
Cathrine Klouman deler sine erfaringer som leder
WomenatVisma
Stor oppslutning på Women@Vismas første møte

Mest populære

 • Dette er Lean

  Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.

 • Lønn på 1. og 17. mai

  Lønn på 1. mai og 17. mai

  På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».