Gå til hovedsiden

Vurderer bedriften outsourcing av lønn? Tenk gjennom dette først

Bør bedriften din sette ut lønnsoppgavene, eller løse dem internt? Vi guider deg gjennom de ulike alternativene.

Behandling av lønn er en viktig del av de aller fleste bedrifter, og krever dedikerte medarbeidere med spesialisering innen lønn og regnskap, ofte ansatt i en egen lønnsavdeling som utelukkende dekker lønnsrelaterte oppgaver.

Men lønner det seg å gjøre jobben selv?

Å bygge opp en egen lønnsavdeling er ressurskrevende, og bedriften må sørge for gode og strukturerte prosesser og systemer og jevnlig investere i de ansattes kunnskap. Det er mange permisjoner, lønnsnivåer og feriepenger å holde styr på og regelverk å holde seg oppdatert på. Samtidig har du full kontroll over hele lønnsprosessen fra A til Å, hvis du beholder oppgavene internt i bedriften.

Hva er outsourcing av lønnstjenester?

En økende del av dagens virksomheter velger å sette ut lønnsoppgavene til en ekstern partner. Outsource lønn med Visma Managed Services (VMS) og unngå større investeringer i programvare og infrastruktur, samt kostnader knyttet til vedlikehold.

Eksperter på lønn

Benytter du deg av eksterne lønnseksperter, vet du at de til enhver tid holder seg oppdatert innen fagfeltet og regelverket. Dette er noe som kan være krevende for en intern lønnsmedarbeider. Lønnsekspertene har oversikten over justeringer i lovverket og nye nav-regler som kan omfatte utbetaling av sykepenger, feriepenger og ved foreldrepermisjon. Ekspertene kjenner også til de siste ressursbesparende løsningene og systemene, slik at bedriften din slipper å sette av ressurser til kompetanseheving og kursing.

Ved å outsource lønnsoppgavene overlater du ansvaret til din eksterne partner, og sikrer samtidig at utbetalingene kommer til riktig tid hver gang.

Les mer: Visma tilbyr outsourcing av lønn

Frigjør tid og ressurser

Lønn er en arbeidskrevende del av virksomheten, og selv om en intern lønnsavdeling gir bedriften full oversikt og kontroll over de ulike oppgavene, låser det samtidig mange ressurser.

Ved å outsource lønnsbehandlingen til en ekstern aktør, frigjøres mye tid og kostnader som kan brukes til å fokusere fullt og helt på bedriftens kjernevirksomhet, samtidig som du vet at lønnsarbeidet blir tatt hånd om av profesjonelle. Til syvende og sist kan dette bety mye for bedriftens lønnsomhet.

Læringsprosess

Selv om lønnsarbeidet outsources, bør bedriften beholde noe av eierskapet til lønnsoppgavene, uten å måtte utføre selve jobben selv. Dette gjøres ved å sette av dedikerte interne ressurser, som jobber tett sammen med det eksterne selskapet. Avsatte ressurser kan reduseres over tid, men du må regne med å sette av tid til en læringsperiode for å definere ansvarsfordelingen mellom interne og eksterne ressurser, og bli enige om hvem som skal levere hva.

Intern opprydning

Vurderer du å sette ut bedriftens lønnsoppgaver, er dette en fin anledning til en liten opprydning internt. Kartlegg prosessene dere ønsker å outsource, slik at du har «ryddet opp i egen butikk» før jobben gis til en ekstern partner. Det er viktig å gjøre en god analyse før arbeidet starter og en grundig kartlegging av interne prosesser, slik at utgangspunktet for det nye samarbeidet er best mulig.

Fleksibel løsning

Noen bedrifter trenger kun hjelp til rene lønnsoppgaver, mens andre også ønsker tjenester som refusjon mot NAV, avstemming og reiseregningsløsninger. Outsourcer du lønnen, kan bedriften selv velge hvor mye hjelp som ønskes og hvilke oppgaver som skal løses eksternt. Samarbeidet kan utvikles over tid og tilpasses bedriftens behov fra år til år.

Vil du lære mer om fordelene du og din virksomhet kan få av å outsource hele eller deler av lønnsadministrasjonen?

Last ned vår gratis guide her

Mest populære