Slik gikk det med Petter og Victoria på VO2makstest

Som en del av oppstarten i prosjekt Ylläs-Levi har vi fått tilbud om å teste vårt maksimale oksygenopptak gjennom en såkalt VO2makstest. Men, hva er det egentlig VO2maks og hvorfor måler vi det? Det maksimale oksygenopptaket er et mål på vår evne til å ta opp og forbruke oksygen og er et av de mest brukte måltallene på utholdenhet. Så, kort sagt, desto høyere VO2makstall du har, desto bedre utholdenhet har du.

Vår første test

Dette er den første testen vi tar, og målet er naturligvis at vi har forbedret oksygenopptaket og utholdenheten vår frem til neste måling som vi skal ha etter styrkeprøven i Lappland!

Etter 20 minutters oppvarming på Nimi (Norsk idrettsmedisinsk institutt) skulle testen gjennomføres. Vi startet ved å løpe nesten så fort vi kunne med 5,3% stigning hele veien, mens legen økte farten hvert minutt. Målet var å holde ut mellom 4 – 6 minutter, og du løper til du ikke klarer mer. Begge rundet akkurat 4 minutter så testen ble vel gjennomført. Resultatet vårt ser dere under.

VO2maks (Gj.sn. for referansegruppe) VO2maks (Vår måling) Makspuls VO2maks mål etter Ylläs-Levi
Victoria 39,6 39,5 178 s/m 42
Petter 48,9 58,4 195 s/m 62

Veien videre

Oppfølging etter runde to kommer. Inntil da var anbefalingen fra Nimi å trene 4×4 intervaller 3 ganger i uken der vi ligger på ca. 90% makspuls i dragene. Siden treningen vår i hovedsak er på ski, ville vi sett bedre fremgang i oksygenopptaket om testen ble utført på rulleski på tredemølle kontra løping på tredemølle som vi har utført nå.

Petter og Victoria jobber på Vismas hovedkontor på Skøyen. Det er 15 år siden Victoria Nærø Ernstsen sist hadde ski på bena. Petter Hoxmark har aldri deltatt på et skirenn, og har et ønske om å bli god på langrenn. Begge har akseptert den ultimate utfordringen: gjennomføre skirennet Ylläs-Levi på 60 km i begynnelsen av april.
Connect with Victoria og Petter: