Gå til hovedsiden

Slik gikk det med Petter og Victoria på VO2makstest

Som en del av oppstarten i prosjekt Ylläs-Levi har vi fått tilbud om å teste vårt maksimale oksygenopptak gjennom en såkalt VO2makstest. Men, hva er det egentlig VO2maks og hvorfor måler vi det?

Vår første test

Dette er den første testen vi tar, og målet er naturligvis at vi har forbedret oksygenopptaket og utholdenheten vår frem til neste måling som vi skal ha etter styrkeprøven i Lappland!

Etter 20 minutters oppvarming på Nimi (Norsk idrettsmedisinsk institutt) skulle testen gjennomføres. Vi startet ved å løpe nesten så fort vi kunne med 5,3% stigning hele veien, mens legen økte farten hvert minutt. Målet var å holde ut mellom 4 – 6 minutter, og du løper til du ikke klarer mer. Begge rundet akkurat 4 minutter så testen ble vel gjennomført. Resultatet vårt ser dere under.

VO2maks (Gj.sn. for referansegruppe) VO2maks (Vår måling) Makspuls VO2maks mål etter Ylläs-Levi
Victoria 39,6 39,5 178 s/m 42
Petter 48,9 58,4 195 s/m 62

Veien videre

Oppfølging etter runde to kommer. Inntil da var anbefalingen fra Nimi å trene 4×4 intervaller 3 ganger i uken der vi ligger på ca. 90% makspuls i dragene. Siden treningen vår i hovedsak er på ski, ville vi sett bedre fremgang i oksygenopptaket om testen ble utført på rulleski på tredemølle kontra løping på tredemølle som vi har utført nå.

Mest populære

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».