Gå til hovedsiden

Visma deler ut NM-pris til studentbedriften med best økonomi- og regnskapsforståelse. 

Under NM for Studentbedrifter 8. – 9. juni konkurrerer de beste studentbedriftene om den gjeve Økonomi- og regnskapsprisen i samarbeid med Visma. Prisen deles ut av administrerende direktør Øystein Moan.

HappyNorwegian SB fra Handelshøgskolen BI er en av kandidatene til å vinne Økonomi- og regnskapsprisen. Brage Eriksen (til venstre) og Espen Hinsch. Foto: HappyNorwegians SB.

En god start

Carina Mjånes Barka og Ida Emilie Foss skal sitte i Visma-juryen, og Happy Norwegian SB fra Handelhøgskolen BI er en av kandidatene til prisen.

– Vi er to fremoverlente førsteårs entreprenørskapsstudenter som driver HappyNorwegian. Med smarte og innovative vintersportsprodukter skal vi øke skigleden til folket. Det er bare å glede seg til mer, for dette er bare starten, sier Brage Eriksen, daglig leder i HappyNorwegian SB.

Gjennom studentbedriften har de to gründerne fått praktisk erfaring med økonomistyring og regnskapsføring.

– Det er bevist at vi lærer mer av å gjøre, enn av å lese om det i en bok eller høre en forelesning om økonomi og regnskap. Vi i Visma er stolte samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap og vi er glade for å kunne bidra til virkelighetsnær læring for studentene, sier Carine Sandberg Næss, prosjektleder for skolelisens og Ungt Entreprenørskap.

Får etterspurt erfaring

– De som har drevet Studentbedrift har store fortrinn. De har fått erfaring med verdiskaping og de har fått prøve seg i den virkelige verden. Kompetansen fra Studentbedrift kommer ikke bare til nytte for de som velger å bli gründere; innovatører trengs overalt – både i etablerte bedrifter og ikke minst i det offentlige, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter erfaring med bedriftsetablering. Studentene utvikling forretningsideene selv, og de driver bedriften med støtte fra fagmiljøet ved høgskolen og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv. Når tiden med studentbedrift er over, kan studentene velge å videreføre virksomheten i et AS eller avvikle bedriften. HappyNorwegian SB er en av studentbedriftene som har planer om å fortsette virksomheten som ordinært.

Ungt Entreprenørskap er del av JA Europe – Europas største tilrettelegger av entreprenørskap i utdanning. Vinneren av Ferdprisen for størst internasjonalt potensial og Norges beste Studentbedrift skal representere Norge på EM i Bucuresti i juli. De vil der konkurrere mot de beste fra hele Europa.

På bildet ser vi Brage Eriksen (til venstre) og Espen Hinsch. HappyNorwegian SB fra Handelshøgskolen BI er en av kandidatene til å vinne Økonomi- og regnskapsprisen. Foto: HappyNorwegians SB. 

Mest populære