Gå til hovedsiden

Fra evigvoksende regneark til business intelligence

Bruker du mye tid på å fylle ut regneark og finne fram korrekt og relevant informasjon? Få bedre informasjonsflyt med business intelligence.

iPad
iPad

Håndtering av virksomhetens datamengde er ingen enkel jobb. Tilgang til ulike systemer og det å ha kontroll på og håndtere data som kommer fra flere systemer er tidkrevende, men viktig. Endringer kan man alltids gjøre, men å gjøre gode endringer krever innsikt.

Fra flaskehals til selvbetjening

Det å få innsikt i hele virksomheten og kunne forutse fremtidige behov er avgjørende for å blant annet kunne sikre gode tjenester og forbedre ressursbruken.

Hva skjer hvis det oppstår flaskehalser i informasjonsflyten?

Er det slik at virksomhetens rådgivere og controllere sentralt ikke får tid til å gå ned i materien ettersom mesteparten av tiden går til å samle inn og kvalitetssikre data og rapportering? Bruker HR-ressursene mye tid på å sende e-poster fremfor verdifulle HR-oppgaver?

Det er viktig å gi ledere og rådgivere tilgang til gode verktøy slik at de selv kan analysere data og finne nødvendig informasjon. Når ledere får styringsinformasjon på en tilrettelagt og intuitiv måte vil de kunne utnytte den mer produktivt, og oppleve en enklere hverdag.

Hvis det funker, hvorfor reparere det?

Uten god informasjon lager vi oss hypoteser og iverksetter tiltak uten å egentlig vite hva som er årsaken. Tilgang til informasjon gir en klar oversikt over hvor virksomhetens utfordringer ligger, og hvilke avvik som trenger fokus.

For å nå egne målsettinger er det avgjørende å vite hvor problemene eksisterer og hvilke tiltak som trengs. En slik styringsinformasjon er ikke kun til for å få oversikt over avvikene, men også for å få forståelse for hva som faktisk fungerer godt.

Hva lykkes du med? La informasjonen du samler ved hjelp av business intelligence bli virksomhetens benchmarking.

Business intelligence gir dagsferske data

Visma Enterprise BI er en brukervennlig og nøkkelferdig løsning, skreddersydd og tilpasset din virksomhet. Den er enkel og intuitiv, hjelper deg å hente informasjon effektivt og tilgjengeliggjøre den.

Som bruker får du nøkkelferdige dashboards som ligger klare når du går igang med løsningen, og på sikt vil du som bruker kunne inkludere flere av fagløsningene. Løsningen er også tilrettelagt for mobilitet. Se trender for din virksomhet, og ha tilgang til dagsferske og oppdatert data.

Som en komplett løsning som innbefatter økonomistyring, lønn og personal, og innkjøp, er målsettingen å gi ledelsen informasjon og kunnskap for å understøtte beslutninger og gi bedre styring av virksomheten.

Vil du vite mer om Enterprise BI?

Les mer om mulighetene med Visma Enterprise BI

 

Mest populære