Gå til hovedsiden

Vekst og Private Equity

«En fenomenal suksess – Visma har økt sin markedsverdi med 10 milliarder kroner på fire år». Les mer om bakgrunnen til hvorfor DN hadde denne overskriften tidligere i år.

De siste årene har Visma opplevd en astronomisk vekst. En av faktorene som har bidratt til den fantastiske utviklingen har nok vært eierstrukturen vår. Ulikt selskapene du finner på Oslo Børs, eies nemlig Visma av Private Equity (PE) fond. Her får du en liten innføring i hva PE er, og hva denne eierformen har betydd for Visma de siste 8 årene.

 

Visma sin PE-historie  

Etter å ha vunnet en budrunde mot IT-selskapet SAGE, kjøpte PE-fondet HgCapital Visma av børs i 2006. Avtalen verdsatte den gang Visma til 4 milliarder kroner. Fire år senere, hadde verdien av selskapet mer enn doblet seg, og det legendariske oppkjøpsfondet KKR kom også inn på eiersiden i en transaksjon som priset Visma til 11 milliarder. Senest i år kom en tredje eier da britiske Cinven kjøpte seg inn på lik linje som HgCapital og KKR.

Verdsettelsen ble denne gangen satt til svimlende 21 millarder kroner, en verdiøkning av Visma på 10 milliarder på 4 år!

 

TidslinjePE

 

 

Hva er egentlig private equity?

Overordnet er det to eierformer selskaper kan velge i mellom:

  1. Offentlig, som betyr at aksjene til selskapet hver dag blir handlet på børs
  2. Privat, hvor selskapet ikke er børsnotert, og alle aksjer eies av én eller flere eiere

Det er under den private eierformen vi også finner private equity, som er et samlebegrep på investeringfond som investerer i bedrifter med potensiale for høy vekst. PE kan skilles inn i venturefond, som fokuserer på selskaper tidlig i livssyklusen, og buy-out-fond, som fokuserer på videreutvikling eller omstrukturering av modne selskaper. Det er i den sistnevnte kategorien vi finner Visma. PE-fondene får sin kapital fra storinvestorer eller institusjoner (som f.eks. pensjonskasser og livsselskaper), og de opererer ofte med ulike minimumsbeløp for investering. Storebrand er et selskap du sikkert har hørt om som investerer i slike fond.

Typisk for PE-fond er at investeringene er tidsavgrenset, gjerne 5-10 år, før selskapene som regel selges videre eller børsnoteres. Sammenliknet med å kjøpe aksjer på børsen, hvor man når som helst kan selge seg ut, forplikter PE investorer seg dermed til en mer langsiktig investering. Til tross for det lange tidsperspektivet, har kapitalen i PE-fond vokst kraftig siden midten av 90-tallet. Noe av årsaken er nok at slike fond ikke kun bidrar med kapital, men også kompetanse og industriekspertise som gjøres tilgjengelig for selskapene de investerer i. Dette har ført til mange suksessfulle investeringer og ofte en enorm verdivekst i porteføljene fondene har investert i. PE har blitt en viktig og betydningsfull kilde til egenkapital, som igjen har gavnet samfunnet i form av nye arbeidsplasser og mer verdiskapning.

PE-fondene på sin side trekker i de fremste trådene når de gjør due dilligence på mulige oppkjøp. Med bistand fra de beste advokatselskapene i verden såvel som de største bankene gjøres det grundig arbeid før fondene velger å legge et tilbud på bordet. Så er det opp til ledelsen av selskapet å godta eller ikke.

 

 

Hva betyr PE for Visma?

Etter at Visma i 2006 ble kjøpt av børs har vi vært et privateid selskap som har opplevd en utrolig vekst. For å lære mer om den reisen selskapet har vært del av tok en av årets Management Traineer turen innom vår toppsjef gjennom 17 imponerende år, Øystein Moan, for å bli klokere på hva private equity har betydd for Visma. Her kan du lese om hvorfor privat, aktivt eierskap har vært et godt valg for Visma.

Fordeler med Visma sin eierstruktur

Først og fremst har PE-fond vært et godt eierskapsvalg fordi de er vekstorienterte – noe som står helt i tråd med Visma sin strategi. Som en forlengelse av dette tåler PE-fondene gjeld, noe børsnoterte selskaper tåler til en mye mindre grad før aksjonærene blir urolige. På den måten kan børsnotering bremse investering, og dermed vekstmuligheter for selskapet. Private equity blir på norsk kalt aktivt eierskap, som beskriver hvordan eierne tar del i styret og er med på å lede selskapet i riktig retning. Ettersom PE-fondene sitter på unik kompetanse er dette av stor verdi for Visma. En annen fordel er muligheten til langsiktig planlegging. I stedet for at aksjene blir handlet hver dag, skjer det hvert 4. – 5. år, når fondene ønsker å realisere verdiene sine. I motsetning til et børsnotert selskap, som gjerne må bruke mesteparten av sitt fokus på neste kvartalsrapport, kan et PE-eid selskap i stedet fokusere på gevinster på lengre sikt. Sist men ikke minst slipper man økonomisk utlevering gjennom den omfattende statlige reguleringen offentlige selskap må gjennom. Dette kan også være nyttig konkuransemessig.

Samarbeid

PE eiere stiller strenge krav til lønnsomhet og vekst i selskapene de går inn i. Store omstillingsprosesser kan være smertefulle, men samtidig også helt nødvendige for å sikre langsiktig lønnsomhet og videre drift i gamle, fastgrodde selskaper. Denne situasjonen er likevel langt fra Visma sin hverdag, ettersom vi lenge har hatt en sterk posisjon og allerede har vært på vei i den samme retningen våre eiere ønsker. Så lenge det ikke er snakk om en turnaround-operasjon er de fleste samarbeid enkle – og det er nettop slik situasjonen har vært for Visma og våre eiere de siste 8 årene. Styremøtene har vært sterkt preget av en felles forståelse for selskapets beste og det er mye fokus på videreutvikling av det som allerede er.

 

Er du interessert i å lære mer?

Nedenfor finner du uttalelser og kilder knyttet til de oppkjøpene Visma har vært gjennom.

 

HgCapital kjøper Visma av børs i 2006

Nic Humphries, Head of Technology i HgCapital

“Visma is an outstanding business, with a large stable client base and a leading market position. We fully support Visma’s current management team and its strategic objectives of securing both organic growth and making significant acquisitions across Northern Europe. We intend to continue to develop Visma as a Norwegian-based industry leader in Northern Europe. We very much look forward to working with management to build a world-leading software company operating on a pan-European basis, headquartered in Norway.”

Andre som dekket nyheten i 2006

 

KKR kjøper seg inn med 76,9 % i 2010

Mati Szeszkowski, KKR Director og sjef for KKR Technology Team i Europa

“KKR is delighted to be partnering with HgCapital and Visma. We have been following Visma for several years and are impressed by the strength of its franchise and management team. Visma is a high quality business with a proven track record of driving growth. The company has a very bright future and we are excited about the prospect of working with HgCapital and its management team to support Visma through the next stage of its development.”

Andre som dekket nyheten i 2010

 

Cinven kommer inn på eiersiden med HgCapital og KKR i 2014

Nic Humphries, Managing Partner og Head of TMT i HgCapital

“HgCapital has been a partner for Visma over the past 8 years and the company is a highly successful example of our investment focus on companies with predictable revenues and high levels of intellectual property that provide platforms for growth significantly ahead of GDP growth. We are delighted to be backing the management going forward.”

 

Henrik Kraft, Partner, Head of the European Technology and Telecommunications Team og Head of Nordic operations i KKR

“Quite simply, Øystein Moan and his team are creating a true Nordic Champion and we are proud to be part of the journey, supporting the team and the company in any way we can through our global network and expertise in technology.”

 

David Barker, Partner og Head of the TMT team i Cinven

“Visma is a great business, run by a first class management team. We are very excited to be investing and will be focused on supporting the company’s growth, drawing on our significant experience through our technology-related and Nordic investments.»

Andre som dekket nyheten i 2014

  • MarketWatch
  • Dagens Næringsliv
  • ABG Sundal Collier

Mest populære