Gå til hovedsiden

Unngå disse fallgruvene om du bruker utenlandske underentreprenører

I bygg- og anleggsbransjen er det stadig mer vanlig å benytte utenlandske underentreprenører. Er du klar over reglene som gjelder? Manglende etterlevelse av regelverket kan bli dyrt.

Unngå fallgruver om du bruker utenlandske underentreprenører (Foto: https://unsplash.com/)

 

Regeljungel

Utenlandske underentreprenører jungelSom næringsdrivende i bygg- og anleggsbransjen i Norge må man forholde seg til en rekke offentlige krav, rapporteringsregimer, allmenngjorte tariffavtaler med videre. Dette oppfattes ofte som en regeljungel, og det kan være vanskelig å holde hodet klart og ha full oversikt over forpliktelsene sine.

Naturlig nok vil utenlandske entreprenører ofte ha problemer med å orientere seg i denne regeljungelen, og det er fort gjort å tråkke feil.

 

Solidarisk ansvar

Norske entreprenører som benytter utenlandske underentreprenører, tar ikke alltid inn over seg at den utenlandske underentreprenøren kan mangle oversikt over den norske regeljungelen. Selv om dette i utgangspunktet er et forhold underentreprenøren må ta ansvar for, kan hovedentreprenøren bli solidarisk ansvarlig for deler av forpliktelsene. Dette gjelder særlig hvis hovedentreprenøren ikke overholder ekstrapliktene de har ved å gi en kontrakt til et utenlandsk selskap.

 

Fallgruver

Manglende etterlevelse av regelverket kan bli svært dyrt. Som oppdragsgiver kan man bli ansvarlig for:

  • Gebyr for manglende rapportering av oppdrag og ansatte, inntil 75 000 per kontrakt og 15 000 per ansatt,
  • Skatter og avgifter underentreprenøren er forpliktet til å betale, og
  • Lønn og overtidsgodtgjørelse til underentreprenørens ansatte.

Samlet er det mange fallgruver på dette feltet. For å hjelpe oppdragsgivere og utenlandske entreprenører inviterer vi til seminar der vi skal gi en oversikt over de viktigste reglene og hvordan man kan forhindre eller begrense risikoen for å sitte igjen med hele regningen.

 

EiendomsForum

Utenlandske underentreprenører EiendomsforumVi arrangerer EiendomsForum flere steder i landet, flere ganger i året! Sjekk ut vår seminarside for informasjon om neste forum.

Mest populære