Gå til hovedsiden

Utenlandsk arbeidskraft – Hva må man huske på?

Når et norsk selskap setter bort et oppdrag til et utenlandsk selskap, eller selv leier inn arbeidskraft fra utlandet for å utføre et oppdrag i Norge, er det essensielt å gjøre ting riktig fra starten av. Det er mange regler å forholde seg til, både innen arbeidsretten og innen skattelovgivningen. Å trå feil medfører både kostnader og frustrasjon som lett kunne vært unngått av å gjøre ting riktig fra starten.

Arbeidstakere i Norge har et sterkt vern i den norske arbeidsmiljøloven. Det er viktig å gå riktig frem helt fra arbeidsavtalen inngås, og til arbeidsforholdet skal avsluttes.

Det er en rekke ting du må huske på, herunder

 • Ansettelse av utenlandske arbeidstakere
  – Arbeidstakeren må ha et gyldig oppholdsgrunnlag
  – Betydningen av arbeidsforholdets varighet
  – Krav til arbeidsavtalen
 • Forsikring
 • Innleie fra bemanningsforetak
  – Vikarbyrådirektivet
  – Avtalen med bemanningsforetaket
 • Konkurranseklausuler for vikarer

Utenlandske selskaper som tar oppdrag i Norge, eller som leier ut ansatte til norske selskaper, må forholde seg til omfattende registreringsplikter, både for selskapet og for sine arbeidstakere. Dersom korrekt registrering ikke gjennomføres i tide, er det tidkrevende, og ikke minst dyrere å rydde opp i ettertid. Visste du at du som norsk kontraktspart vil være solidarisk ansvarlig for mange av forpliktelsene det utenlandske selskapet har?

Det er en rekke ting du må huske på, herunder

 • Arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser
  – Rapportering av oppdraget
  – Lønnsrapportering
  – Byggekort
 • Arbeidstakernes skatteplikt
  – Globalskatteplikt
  – Kildebeskatning i Norge
  – Norske interne regler
  – Skatteavtalenes regler

Har du spørsmål om dette, kontakt gjerne advokat Alf Bakke-Løyning på telefon +47 415 83 486.

Mest populære