Gå til hovedsiden

Tydelig ansvar i leverandørkjeden bidrar til bærekraftige anskaffelser

TendSign er Nordens mest brukte digitale verktøy for å opprette og gjennomføre anskaffelser. Visma støtter selvfølgelig muligheten for at både innkjøpere og leverandører skal fungere effektivt gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Visma samarbeider med Factlines

Selv med et digitalt anskaffelsesverktøy kan det i enkelte sammenhenger være vanskelig å få oversikt og holde kontroll over hele leverandørkjeden – for hva skjer når det handler om kontroll og ansvar for underleverandørens underleverandørs underleverandør?

En sikrere og tydeligere leverandørkjede
Bærekraft er alles ansvar. Derfor vil vi arbeide for en sikrere og tydeligere leverandørkjede der det er enkelt å se hvem som har hvilket ansvar og hvordan. For å gjøre dette mulig samarbeider vi nå med Factlines, som gir mulighet for tydelighet om ansvarsområder gjennom hele leverandørkjeden.

Factlines tilbyr organisasjoner hjelp med kartlegging og forbedringer i hele leverandørkjeden med en effektiv og digital plattform for leverandørevaluering. Tjenesten ble opprettet i Norge som svar på norske myndigheters ambisjoner om å styrke bærekraft og bedriftenes sosiale ansvar ved anskaffelser.

Den digitale plattformen gjør det mulig å hente inn etiske retningslinjer, egenvurdering, årlige undersøkelser, leverandørrapporter og mye mer fra samtlige leverandørledd. Som kunde kan du også få støtte for kontroll av overholdelse, risikohåndtering og risikomitigering.

Vil du vite mer om Factlines’ digitale plattform og hvordan du kan bruke den til å kartlegge og sikre leverandørkjeden for anskaffelsen din?

Kontakt oss i Visma for å lære mer! Les mer om TendSign her.

Mest populære