Gå til hovedsiden

Trend alert: Fremtidens arbeidsplass

Kan du se for deg en arbeidsplass der du kan velge hvilket miljø du vil arbeide i basert på hvilke oppgaver du har den dagen? Kanskje du velger en plass med utsikt en dag du trenger å være kreativ. Eller du finner et stillerom fordi det du skal gjøre krever full konsentrasjon. EdsbynSenab mener at det er nettopp dette som er fremtidens arbeidsplass.

Fremtidens arbeidsplass
Fremtidens arbeidsplass
Aktivitetsbaserte miljø

Fremtidens arbeidsplass og arbeidsmønstre er sterkt relatert til hverandre. Dagens teknologi har skapt virtuelle arbeidsplasser noe som gjør at mennesker kan utføre arbeidsoppgavene sine uavhengig av hvor de befinner seg. Organisasjoner effektiviseres, arbeidssett forandres, vi reiser mer og bruker mindre tid ved våre skrivebord. Alle disse forandringene krever nye og flere typer av miljø å jobbe i.

Vi er nå inne i et generasjonsskifte der utformingen av arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig for arbeidstakerne. Større grad av jobbhopping og kryssutvikling av arbeidskulturer skaper nye retninger. Det er derfor viktig for en bedrift å ha kjennskap til de ulike trendene for å kunne beholde og tiltrekke både eksisterende og fremtidige ansatte.

Forskning viser at trivsel oppnås best i de miljøene der du selv kan påvirke hvor og hvordan du jobber. Det er bare å ønske aktivitetsbaserte miljø velkommen!

Mest populære