Gå til hovedsiden

Trainee-erfaringer

Les hva juss-studentene Anniken og Elise synes om å være sommertraineer i Visma Advokater.

Trainee-erfaringer

Anniken Aune i Oslo:

Trainee-erfaringer

 

 

 

 

 Kontorplass med utsikt!
 Fra 17. etasje i Vismabygget i Bjørvika.

 

Jeg har nå kommet halvveis i jusstudiet ved UiO og i juni var jeg så heldig å få være trainee i fire uker hos Visma Advokater i Oslo. Det har vært en spennende og lærerik opplevelse.


Varierte arbeidsoppgaver som trainee

Arbeidsoppgavene jeg har fått hos Visma har vært veldig varierte. Jeg har jobbet med rettsområder jeg har kjennskap til fra før, og jeg har fått prøvd meg på nye områder. Jeg har blant annet vært innom kontraktsrett, kjøpsrett, arverett, selskapsrett, fast eiendom og strafferett.

Allerede første dag fikk jeg hjelpe til med å utarbeide en husleiekontrakt. Jeg har også skrevet utkast til brev til klienter, utredet ulike juridiske problemstillinger, og hjulpet til med å forberede saker for retten. Jeg var også så heldig at jeg fikk være med på en rettssak.  I tillegg har også fått delta på et kurs i Rettsdata.


Praktisk tilnærming til jussen

Det er ganske annerledes å jobbe med jus i praksis enn å studere. Jusstudiet kan til tider føles ganske tørt og teoretisk, mens i arbeidslivet har man en praktisk tilnærming til jussen. Det er noe helt annet å utrede en juridisk problemstilling for en klient, enn å skrive en oppgave kun for å bli bedømt med en karakter. Det er mye mer motiverende å vite at arbeidet man gjør faktisk er til nytte for noen, og at det brukes til noe.


Sosialt

Det er en super gjeng som jobber i Visma Advokater i Oslo. Jeg føler meg veldig godt mottatt. Alle har vært hyggelige og imøtekommende. Jeg har definitivt følt meg som «en del av gjengen»!

Som trainee har jeg fått ta del i alt det faglige og sosiale som har foregått. Jeg fikk gleden av å bli med på det årlige Hvaler-seminaret. Der fikk jeg et innblikk i de ulike rettsområdene advokatene her i Visma jobber med. I tillegg fikk jeg i oppgave å presentere litt om hvordan jusstudiet er i dag. Ikke minst var det veldig hyggelig sosialt, med middag, overnatting og aktiviteter.

«Å være trainee i Visma Advokater har utelukkende vært en positiv opplevelse! Å få et innblikk i hvordan en advokat jobber har ytterligere forsterket min motivasjon til å fortsette studiene. Det anbefales på det sterkeste.»

 

 

Elise Dahl i Bergen:

Trainee-erfaringer 

 

 

 

 

 

 

Etter å ha fullført mitt andre studieår ved juridisk fakultet i Bergen har jeg i sommer fått gleden av å tilbringe 3 uker som trainee hos Visma Advokater i Bergen.

Kort tid etter fullført eksamen ble jeg introdusert for de flotte advokatene som jobber hos Visma Advokater i Bergen. Jeg ble svært godt tatt i mot og følte meg velkommen fra starten av.


God veiledning og varierte oppgaver

Jeg ble raskt inkludert og oppdatert på hvilke saker jeg kunne assistere på. Med god veiledning og oppfølgning har jeg utarbeidet tilsvar, juridiske utredninger, avtaler og vært med på flere klientmøter. Arbeidsoppgavene i henhold til rettsområder har vært svært varierende. Jeg har blant annet fått arbeide med saker innenfor skatterett, kontraktsrett, erstatningsrett, aksjeloven og diverse tvister.

Gjennom arbeidsoppgavene har jeg tilegnet meg bedre fagkunnskap på en rekke rettsområder. Jeg har blitt mer bevisst på hvilke utfordringer man som advokat står ovenfor og hvordan saksbehandlingsprosessene forløper.


En advokats hverdag blir aldri kjedelig

I tillegg har jeg fått innsikt i advokater sin hverdag. Jeg har fått være med på både det faglige og sosiale aspektet ved advokathverdagen inkludert sommeravslutning.

Videre har jeg erfart at det i mange tilfeller ikke vil være tilstrekkelig å kunne den teoretiske jussen. Der man står ovenfor tvister med praktiske problemstillinger er det ofte faktum som byr på problemer. Ved slike tvister må man sette seg inn i varierte fagområder som for eksempel bygg-bransjen for å kunne bistå med juridisk veiledning. Det har vært interessant å erfare hvordan man stadig må sette seg inn i og kartlegge ulike typer faktum, noe man i liten grad erfarer i løpet av det ordinære studieløpet. At man stadig må tilegne seg ny kunnskap gjør at hverdagen aldri blir kjedelig.

«Mitt opphold hos Visma Advokater har vært en verdifull erfaring bestående av spennende og utfordrende oppgaver. Videre tar jeg med meg en bedre forståelse av advokatyrket og økt motivasjon til videre studier.»

 

Visma Advokater ønsker begge to lykke til i videre studier og takker for flott innsats!

Mest populære