Tenk strategisk innkjøpsstyring også på mindre kostnadsposter

Kutt kostnader

Å tenke strategisk innkjøpsstyring på mindre kostnadsposter trenger ikke nødvendigvis å bety omfattende prosesser.

Det er gjerne slik at de mindre innkjøpene ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til egen kjernevirksomhet. Dette er innkjøp man må ha for å kunne drive forretning slik som kontorrekvisita, strøm, IT-utstyr, telefoni og lignende. Ved eventuelle feil eller mangler i disse leveransene skapes det irritasjon i den daglige driften. Denne irritasjonen kan påvirke muligheten til å drive effektivt innen sitt forretningsområde.

Å undervurdere effekten av strategisk innkjøpsstyring på kostnader som ikke er kjernefokus vil kunne koste deg dyrt den dagen det blir gjort analyse av dette.

Vi har definert ni tiltak for å sikre strategisk innkjøpsstyring i vår guide “Fra innkjøp til kostnadseffektivitet”. Ved å ta et valg om strategisk kostnadsstyring også på mindre innkjøp vil du kunne bli enda mer effektiv i driften!

Last ned guide

0